facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Щатни

проф. д.н. Ивайло Търнев

проф. д.н. Ивайло Търнев

проф. д-р Лилия Гурова

проф. д-р Лилия Гурова

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Феликс Диаз

доц. д-р Феликс Диаз

гл. ас. д-р Елена Пседерска

гл. ас. д-р Елена Пседерска

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Кирил Костов

гл. ас. д-р Кирил Костов

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Мартин Янков

гл. ас. д-р Мартин Янков

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Михаела Барокова

гл. ас. д-р Михаела Барокова