ДепартаментКогнитивна наука и психология

Съвет на департамента

проф. Ивайло Търнев, д.н.

email: itournev@emhpf.org

 

проф. Емилия Алексиева, д.н.

email: ealexieva@nbu.bg

 

доц. д-р Елена Андонова

email: eandonova@nbu.bg

 

доц. д-р Лилия Гурова

email: lgurova@nbu.bg

 

доц. д-р Маргарита Дилова

email: dilova@nbu.bg

 

доц. д-р Морис Гринберг

email: mgrinberg@nbu.bg

 

доц. д-р Никола Атанасов

email: n.atanassov@nbu.bg

 

доц. д-р Милена Мутафчиева

email: mmutafchieva@nbu.bg

 

доц. д-р Георги Петков

email: gpetkov@cogs.nbu.bg

 

гл. ас. д-р Армина Джанян

email: ajanyan@cogs.nbu.bg

 

гл. ас. д-р Евгения Христова

email: ehristova@cogs.nbu.bg

 

гл.ас. д-р Любомир Джалев

email: ldjalev@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Методи Коралов

email: mkoralov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Надя Колчева

email: nkoltcheva@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Пенка Христова

email: phristova@cogs.nbu.bg

 

гл. ас. д-р Соня Драгова

email: sonyadragova@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Иван Ванков

email: i.i.vankov@cogs.nbu.bg

 

гл. ас. д-р Иво Попиванов

email: ipopivanov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Светослав Савов

email: ssavov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Кирил Костов

email: kkostov@nbu.bg

 

ас. Веселина Къдрева

email: vkadreva@nbu.bg