facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Семинар "Професия психолог"

 

Това са серия от семинари, посветени на професионалната реализация на психолога.

 

Цел: Студентите по психология да придобият по-добра представа за дейността на психолога в реална работна среда.

 

Допълнителна възможност – насочване на студенти за стаж

 

Място: Зала в НБУ/Zoom

 

Продължителност: 90 мин.

 

Час на провеждане: 18:00 – 19:30

 

Периодичност: 1 път месечно (обикновено всеки последен четвъртък на месеца; изключения се правят, когато последният четвъртък съвпада с национален празник, ваканция или сесия.)

 

Формат: за около 30-40 мин.  поканеният специалист представя в какво се състои  неговата работа като психолог; останалото време (50-60 мин.) е предвидено за въпроси от страна на студентите и дискусия.

 

Дейност: Канят се хора от практиката, които да разкажат за своята работа като психолози, какви са техните задължения и функции на съответното работно място, какъв е пазарът на подобни кадри, каква е перспективата за реализация, какви са предизвикателствата на съответната работна позиция, какво е заплащането, има ли нужда от допълнителни обучения и квалификация, ако да, какви и др.

 • 24.06.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  24 юни 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  18:00 – 19:30 ч.

   

  Гостува:

  Анелия Горгорова,

  организационен психолог

   

  Анелия определя себе си като Предприемач, Провокатор, Поведенчески икономист. Тя е магистър по трудова и организационна психология, както и по клинична психология. Собственик е на Casus Futura – платформа за бъдещи тенденции в света на бизнеса, технологиите и социалния живот. В професионалния й фокус в последните години са в пресечните точки на психологията и икономиката (поведенческа икономика). Теми, в които инвестира много от професионалните си усилия са свързани с разработване и въвеждане на работещи модели за привличане, мотивация и задържане на работещите; механизми за преодоляване на предизвикателства на пазара на труда и създаване на повече удовлетвореност на търсещите работа; създаване на програми за корпоративно психично здраве, здравословна организационна култура и среда, както и тяхната връзка с икономическата ефективност и успех на компаниите (включително програми за превенция и възстановяване от професионално прегаряне); създаване и провеждане на програми за ефективни организационни и лидерски трансформации.

  Обича да се шегува, че в работата си през последните години използва повече клиничната си специалност, отколкото организационната. Смята, че хората, за да са по-дълго работоспособни и да харесват дълго това, което правят, трябва на първо място да намират смисъл в работата си. Но и да имат минимум 2 опорни точки извън работата – независимо дали това ще бъдат семейство, приятели, хоби, спорт, пътувания или други занимания. Това поддържа стабилността, чрез разреждане на негативното, натрупано в работата. И подпомага процесите по активизиране на творческото. А може би най-краткото определение за успешен в работата си човек, е за такъв, който намира смисъл в нея и пак чрез нея може да твори.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 03.06.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  03 юни 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  18:00 – 19:30 ч.

   

  Гостува:

  Тотьо Боев,

  пенитенциарен психолог

  Тотьо Боев е завършил БП „Психология“ и МП „Клинична психология - психоаналитична перспектива“ в Нов български университет. Дълги години е инспектор психолог в сектор „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), където се занимава с подбор, подготовка на документи и прилагане на психологически тестове и личностни въпросници за всички позиции в организацията. Част от работата му е включвала интервюиране, профилиране на позициите по отношение на личностни умения, методологична подкрепа на психолозите в затворите в страната, подготовка и анализ на програмите за обучение, подготовка и изпълнение на образователни програми за допълнителна квалификация на кадрите. От 2013 г. е началник на сектор „Психологическа лаборатория“. Дейността на лабораторията включва концептуално и методическо обезпечаване на дейностите по психодиагностичната, консултативна и корекционна работа с лишените от свобода, както и по отношение на психологическия подбор, оценката, кризисните интервенции и психологическата подготовка на служителите от ГДИН. Ръководител е на проект BG–15-3 „Повишаване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ на Норвежкия Финансов Механизъм (2009-2014). Има завършени допълнителни курсове и квалификации.

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 29.04.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  29 април 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  8.00 – 19.30 ч.

   

  Гостува:

  Анет Маринова,

  училищен психолог

   

  Анет Маринова завършва БП „Психология“ и МП „Клинична социална работа“ в Нов български университет. Участва в екипа на МП „Клинична социална работа“ към Български институт за отношения между хората, където преподава курсове с практическа ориентация на студенти от НБУ и от Бургаски свободен университет в областите детско развитие и благополучие, социална работа, човешко поведение в социалното обкръжение. От 2017 г. преподава курс „Психология на образованието“ към МП „Психология на развитието“, НБУ.

  Има над 20-годишна практика като психолог в 23-то СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, София. Основен фокус на опита й е приобщаващото образование. През 2017 г. училището е номинирано от НМД за награда за приобщаващо училище, а през 2018 г. получава и номинация в категория „Приобщаващо лидерство“ от Междууниверситетски институт за мениджмънт в образованието „Интераула“, РУО-София-град и ЦИИНО към Факултет по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010 г. е поканена в МОН да участва в работата по Закона за предучилищно и училищно образование, националните пилотни проекти за приобщаващо образование, както и в създаването на новите политики за правата на детето у нас.

  Развива клиничната си практика чрез принадлежността си към Българско общество за лаканианска психоанализа. Участва в създаването и развиването на училищната лаборатория към БОЛП и СИЕН България – „Изобретения в срещата между нормата и уникалността“. Член е на УС на Българска асоциация по психотерапия. Образователен експерт и член на терапевтичния екип на Сдружение „Дете и пространство“. От 2019 г. е докторант към ИИНЧ на БАН в областта на психология на развитието, с тема на дисертацията си „Личностно развитие в контекста на училищните практики“.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 25.03.2021
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  25 март 2021 (четвъртък)

   

  Онлайн (ZOOM): https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  18.00 – 19.30 ч.

   

  Гостува:

  доц. д-р Росица Георгиева,

  личностно-центриран психотерапевт

   

  Росица Георгиева е доцент по консултативна психология в ИИНЧ, БАН. Защитила е дисертация по психофизика в Московския държавен университет. Диплома за психотерапевт е получила през 1993 г. след четиригодишно обучение по системата на Карл Роджърс от лицензиран международен институт с център гр. Лугано, Швейцария, със сертификат от Американската психологична асоциация (АРА). Член е на Международната асоциация за развитие на личностно центрирания подход (АDPCA). Учредител и дългогодишен член на управителния съвет на Българската асоциация по психотерапия (БАП). В момента е член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България и е част от екипа, изготвил „Проектозакон за психологическите дейности в България“, внесен за обсъждане в Народното събрание на 11.03.2021 г. През 2019 г. е национален делегат на Асамблеята на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) в Москва. В НБУ преподава от 1993 до 2013 г. курсове „Личностно-центриран подход на Карл Роджърс“, „Емпатична лаборатория – практикум за общуване“, “Хуманистична и екзистенциална психология и психотерапия“, „Психология на емоциите“. Автор е на книгата „Психотерапията на Карл Роджърс“ (издателство „Изток-Запад“, 2012 г.) Има 30-годишна практика като личностно-центриран психотерапевт.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 10.04.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

  „Професия психолог”

   

  10 април 2018

  Зала 111 / 2 корпус

  18:00 – 19.30 ч.

  Гостува

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

  Дружество на психолозите в България

  Тема “Българските психолози за Европейско развитие на професията в България”


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на

   

  мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  Д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 20.03.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

                       „Професия психолог”

   

  20 март 2018

  Зала 405  /  корпус 1

  18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психо-онколога

   

   Живка Бояджиева

   Дара Хелп-Център

  грижа за пациенти с онкологични заболявания

   

  Живка Бояджиева е дипломиран бакалавър психолог и обучаващ се студент в магистърската програма „Клинична психология - психоаналитична перспектива“ към департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет. Тя е съосновател на Дара Хелп-център, грижа за пациенти с онкологични заболявания. Работи като психолог в МБАЛ Сердика към отделение по медицинска онкология. Член е на Българската асоциация по психо-онкология (БАПО), на Международната асоциация по психо-онкология (IPOS), на Европейската Асоциация по медицинска онкология (ESMO). Интересът й е фокусиран основно в сферата на психо-онкологията.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Живка Бояджиева

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 26.05.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува криминалният психолог

  проф. д-р Калин Гайдаров

   

   

  Проф. д-р К. Гайдаров е завършил Философския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1985 г. със специалност „психология” и втора специалност „философия”. От 1990 до 1992 г. е редовен аспирант по юридическа психология в Софийския университет. Защитава докторска дисертация през 1994 г. През 1999 г. е избран за доцент от СНС по психология при ВАК. През 2007 г. е избран за професор (ст.н.с. I ст.) от СНС по правни науки при ВАК.

  Проф. д-р К. Гайдаров е член четвърти мандат на управителния съвет на Дружеството на психолозите в България. Член е и на управителния съвет на Българската асоциация по приложна психология. Член е на Съюза на учените в България и на Българската асоциация по криминология, както и на Борда на рецензентите на сп. „Психологически изследвания” – ИИНЧ-БАН.

  Бил е член на СНС по национална сигурност и на СНС по психология при ВАК. Участвал е в организационния и научния комитет на Третия, Петия и Седмия национален конгрес по психология. Бил е член на постоянния състав на Националния съвет за психично здраве и на постоянната работна група на Националната програма за превенция на суицидния риск и суицидното поведение и на редколегията на Годишника на Академията на МВР.

  Проф. д-р К. Гайдаров е регистриран член на Публичния регистър на психолозите на Дружеството на психолозите в България, член е на екипа за сертифициране на психолозите по стандартите на ЕвроПси в областта на юридическата психология.

  Проф. д-р К. Гайдаров е бил директор на Института по психология – МВР (2001-2009 г.).

  Той е автор на около 90 научни публикации, между които книгите: „Девиантното поведение на непълнолетните”, „Полицейска психология” и „Криминалната личност”.

  Проф. д-р К. Гайдаров е дългогодишен хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Преподавал е също в Академията на МВР, Югозападния университет, Варненския свободен университет, Бургаския свободен университет и др. От 2006 г. до момента е преподавател в бакалавърски и магистърски програми по психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Той е щатен професор в Департамент „Национална и международна сигурност” на Нов Български Университет. Води лекционни курсове в Департамент ”Национална и международна сигурност”, Департамент „Когнитивна наука и психология”, както и в Департамент „Здравеопазване и социална работа”.  

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 21.04.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  д-р Анелия Миткова

  Център по психично здраве и превенция

  Военномедицинска академия

   

  Анелия Миткова е възпитаник на Нов Български Университет. Завършила е бакалавърска степен „Психология“ през 2001г., магистърска степен по „Когнитивна наука“ през 2004г., и докторска степен по „Военна психология“ от Висшето Военноморско Училище през 2012г. Тя работи в Център по психично здраве и превенция във Военномедицинска академия като военен психолог от 15г. Работата й е свързана с процедури по психологична оценка (включително и в областта на подборните процедури), обучение в психологични умения (психологични тренинги), провеждане на психологични изследвания и др.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 31.03.2016
 • Зала 310 / 1 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  Радостина Антонова

   

  Работата на психолога в център за хора с интелектуални затруднения

   

  Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове“ към фондация „Светът на Мария“

   

  Радостина Антонова е докторант по психология към Българската академия на науките. Тя е дипломиран магистър по „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира индивидуална и групова терапия чрез метода „психодрама“ към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“ и фамилна терапия към Институт по Фамилна терапия. Има над 15 години опит в областта на разработването, реализирането, мониторинга и оценката на изследователски и тренингови програми за представители на уязвими общности. От 2004 до 2015г. е национален консултант към Министерство на здравеопазването за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“. Автор е над 20 научни публикации в престижни български и международни издания, сред които British Medical Journal. Има опит за работа сред трудно достъпни общности като ромски общности; проституиращи мъже и жени; мъже, които правят секс с мъже и венозно употребяващи наркотични вещества. От 2013г. работи с хора с интелектуални затруднения.

   

   

 • 25.02.2016
 • Зала 111 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

   

   

   

  Дружество на психолозите в България

   

  Тема „Европейски стандарти за признаване на квалификацията и правоспособността на психолозите – EuroPsy“


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св.Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

   

 • 21.01.2016
 • Зала 110  /  корпус 2  -  18:00– 19.30 ч.

   

   

  Гостува психологът:

   

  д-р Елена Алтимирска

   

  Бизнес Ефект

   

  Елена Алтимирска е доктор по организационна психология, завършила е Executive MBA към Cotrugli Business School и Certificate in Training Practice към CIPD, управляващ партньор в консултантска компания „Бизнес Ефект", преподавател по Организационно консултиране, Професионално ориентиране, Коучинг, Психология на човешките ресурси и др. Има над 20 години опит като мениджър, организационен и кариерен консултант, треньор в бизнес обучения и коуч.

   

   

   

 • 26.11.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Юлия Попова

   

  Частно немско училище “Ерих Кестнер”,

   

  Консултант

   

  Юлия Попова е завършила психология в СУ ”Св.Климент Охридски”. Професионалното й развитие като психолог е в областта на образованието – училищна психология и консултиране, обучение на учители и ученици. Работила е като училищен психолог в 96 СОУ, 151 СОУ и частни училища. Била е и хоноруван преподавател в НБУ – програма „Психология“, Умения за консултиране. В момента работи като училищен психолог в Частно немско училище “Ерих Кестнер” и като консултант на свободна практика. Член е на Дружеството на психолозите в България и председател на секцията по училищна психология.

   

   

 • 29.10.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Светла Стайкова

   

  Детска психиатрична клиника „Свети Никола“

   

  Светла Стайкова е клиничен психолог, асистент към катедрата по психиатрия на Медицински университет в гр. София и преподавател към СУ “Св. Климент Охридски“. От 1998 г. е част от екипа на Клиника по детска психиатрия „Св.Никола“ към УМБАЛ „Александровска“. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии“. Има участия в национални и международни конференции и обучения в областта на детското психично здраве. Участва в изследователски проекти, свързани с адаптирането и развитието на психологически инструментариум за деца и юноши, както и в развитието на диагностични и интервенционни програми, приложими в контекста на детската психиатрия. През последните години професионалните й интереси са насочени към консултиране, диагностика и терапия при проблеми в ранното детство (0-3г.).