facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Семинар "Професия психолог"

 

Това са серия от семинари, посветени на професионалната реализация на психолога.

 

Цел: Студентите по психология да придобият по-добра представа за дейността на психолога в реална работна среда.

 

Допълнителна възможност – насочване на студенти за стаж

 

Място: Зала в НБУ/Zoom

 

Продължителност: 90 мин.

 

Час на провеждане: 18:00 – 19:30

 

Периодичност: 1 път месечно (обикновено всеки последен четвъртък на месеца; изключения се правят, когато последният четвъртък съвпада с национален празник, ваканция или сесия.)

 

Формат: за около 30-40 мин.  поканеният специалист представя в какво се състои  неговата работа като психолог; останалото време (50-60 мин.) е предвидено за въпроси от страна на студентите и дискусия.

 

Дейност: Канят се хора от практиката, които да разкажат за своята работа като психолози, какви са техните задължения и функции на съответното работно място, какъв е пазарът на подобни кадри, каква е перспективата за реализация, какви са предизвикателствата на съответната работна позиция, какво е заплащането, има ли нужда от допълнителни обучения и квалификация, ако да, какви и др.

 • 25.05.2023
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за бакалаври и магистри от специалност „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  25 май 2023

   

  Онлайн (ZOOM):

   

  https://nbu-bg.zoom.us/j/87645505207

  Meeting ID: 876 4550 5207

   

   18:00 - 19:30 ч. 

   

  Запис от срещата:

  ЛИНК

   

  Гостува психоложката

  Диана Богданова-Николова

   

   

  Диана Богданова-Николова има над 20 г. професионален опит в областта на психологическото знание и консултиране. През 2001 г. стартира своя професионален път в областта на трудовата и организационната психология. През 2011 г., след преминат собствен психотерапевтичен опит в областта на аналитичната психология на Юнг и когнитивно-поведенческата терапия, трайно избира Транзакционния анализ за своя психотерапевтична рамка и се ориентира към консултиране и психодиагностика на възрастни и деца в норма в своя индивидуална практика в кабинет, където работи до днес.

   

   

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 25.04 - 26.04.2023
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за бакалаври и магистри от специалност „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  25-26 април 2023 г.

   

  Уважаеми студенти, 

   

     През месец април традиционният семинар "Професия психолог" ще се проведе по малко по-различен начин. Вместо гост от българската психологична общност, този път ще имаме възможността да чуем двама международни специалисти в областта на невронауките.

   

    На 25.04 от 18:00 ч. сме поканили Георгия Папайоану - невропсихолог от City College, University of York Europe Campus, да представи случай от практиката си като специалист, занимаващ се с когнитивна рехабилитация на пациенти, които се възстановяват след прекаран инсулт. Това събитие е част от кампанията, представяща проектът за нова магистърска програма по невропсихология, съвместно между НБУ и University of York Europe Campus.

   

    На следващия ден - 26.04 отново от 18:00 ч. сме поканили д-р Еви Клерен - неврофизиолог в Университетската болница в Льовен, Белгия, да разкаже за практиката си като специалист в отделението по неврохирургия при мониторирането на пациенти с епилепсия чрез Електроенцефалограма (ЕЕГ).  

   

  Семинарите ще се проведат online, като ще бъдат на английски език. Повече за двата семинара можете да прочетете по-долу:

   

  Date: 25.04.2023 (Tuesday)

  Time: 18:00-19:30

  Title: Individualized cognitive rehabilitation plan for vascular dementia: a case study

  Speaker: Georgia Papaioannou, MA, neuropsychologist, Faculty member of the City college, University of York Europe Campus

   

  Abstract: Neuropsychological rehabilitation is a form of therapy designed to help individuals who have experienced cognitive, emotional or behavioral difficulties due to a neurological injury or illness. The process involves a comprehensive assessment of the individual's cognitive, emotional and behavioral functioning and the development of a personalized treatment plan that targets specific areas. The ultimate goal of neuropsychological rehabilitation is to help individuals regain independence and improve their quality of life.
  The upcoming webinar is going to present a compelling case study, highlighting the pivotal role of neuropsychological assessment in enabling clinicians to design and implement a treatment plan enriched with specific strategies and techniques tailored to meet unique needs of a patient with vascular dementia. Furthermore, a detailed exposition of the session content along with its positive impact on the patient will be discussed, with particular attention to the monitoring process of the treatment plan. 

  Platform:

  https://www.youtube.com/watch?v=1SL5XFx6a1E

   

   


  Date: 26.04.2023 (Wednesday)

  Time: 18:00-19:00

  Title: EEG in Epilepsy

  Speaker: Evy Cleeren, PhD, neurophysiologist in University hospital Leuven, Belgium 

   

  Platform:  

  ZOOM

  meeting ID: 834 6201 6871

  meeting link: https://nbu-bg.zoom.us/j/83462016871   

   

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

   

   

 • 30.03.2023
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за бакалаври и магистри от специалност „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  30 март 2023

   

  Онлайн (ZOOM):

   

  https://nbu-bg.zoom.us/j/87645505207  

  Meeting ID: 876 4550 5207 

   

  18:00 - 19:30 ч.

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

   

  Гостува ФР терапевт и консултативен психолог

  Боян Страхилов

   

   

  Боян Страхилов има над 30 г. опит като консултативен психолог и психотерапевт. Използва основно Фокусиран към решения подход при работа с хора. През последните 15 години ръководи ПИК Център, който предоставя Програми за подпомагане на служители /от англ. ЕАР/. Този вид услуга е насочена към служителите във фирми и организации, както и към техните семейства. Тя включва консултативна и психотерапевтична работа, изследователска дейност и обучителни програми в сферата на психичното здраве, стрес мениджмънт, баланс работа – личен живот и др.

   

   

   

   

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 22.02.2023
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  22 февруари 2023

   

  Онлайн (ZOOM): 

   

  https://nbu-bg.zoom.us/j/87645505207

  Meeting ID: 876 4550 5207 

   

  18.00 – 19.30 ч. 

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува психологът-психотерапевт

  Соня Семах 

   

  Соня Семах е завършила магистърска програма “Семейно консултиране” и бакалавърска програма „Психология“ в Нов български университет. През 2014 г. придобива квалификацията психодрама терапевт към институт за психодраматични практики „Хирон“. Работила е като училищен психолог и в момента работи като психолог в детска градина. Има участие в редица национални проекти, свързани с детското развитие, като например изследователски проект, финансиран от УНИЦЕФ България „Стандарти за ранно детско развитие и учене – възрастова валидизация” като експерт-наблюдател, както и в проекти, изследващи мисленето в детска възраст. Член е на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Участвала е в множество международни семинари по психодрама.

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 09.12.2022
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от БП „Психология“

  и магистърските програми към ДКНП

   

  „Професия психолог”

   

  09 декември 2022

  Онлайн (ZOOM):

   

  https://nbu-bg.zoom.us/j/81547955151

   

  18.00 - 19.30 ч.

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува училищният психолог

  Юлия Попова

   

  Юлия Попова е завършила психология в СУ ”Св. Климент Охридски”. Работила е като детски клиничен психолог, има допълнителна квалификация в сферите на психотерапията и психодрамата, но основното й професионално развитие е в областта на образованието – училищна психология и консултиране, обучение на учители и ученици. Работила е като училищен психолог в 96 СОУ, 151 СОУ и частни училища. Била е също и хоноруван преподавател в НБУ – програма „Психология“, курс „Умения за консултиране“. В момента работи като училищен психолог в Частно немско училище “Ерих Кестнер” и като консултант на свободна практика. Член е на Дружеството на психолозите в България, била е също председател на секцията по училищна психология.

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 07.11.2022
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  07 ноември 2022

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://nbu-bg.zoom.us/j/81705444271?pwd=NHhZSDZ4MG8xYlVBSlJnYVVrTHQ2Zz09

  Meeting ID: 817 0544 4271
  Passcode: 954956

   

   18.00 – 19.30 ч.

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува организационният психолог

  Маргарита Колчева

   

  Маргарита Колчева е сертифициран групово-динамичен корпоративен треньор с проведени над 500 обучения в над 130 български и международни компании в България. Занимава се с диагностика на корпоративно ниво и създаване на програми и академии за развитие на междуличностни и меки умения. Тя е първият за България сертифициран корпоративен коуч по методологията Power Coaching with Mind-Kinetics на Coaching&Leadership International, Канада. През последните 10 години от професионалния ѝ опит, тя се фокусира върху развитието на хора, екипната ефективност и оптимизиране процесите в бизнеса. Заемала е вътрешни HR Мениджърски позиции, но основния й опит е консултантски. В момента е един от водещите организационни консултанти и треньори в In Your Hands (www.inyourhands.bg)

  Завършила е БП „Психология“ и МП „Организационна и социална психология“ в НБУ.

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 30.06.2022
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от БП „Психология“

  и магистърските програми към ДКНП

   

  „Професия психолог”

   

  30 юни 2022

  Онлайн (ZOOM):

  https://bit.ly/ProfPsy

  18:00 – 19.30 ч.

   

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува организационният психолог

  Мария Сентова

   

  Мария Сентова завършва специалност психология в СУ „Св. Климент Охридски“ с магистратура „Клинична и консултативна психология“ и магистратура „Социална психология“. Придобива следдипломна квалификация „Бизнес мениджмънт и маркетинг“ към УНСС. Също така е сертифициран медиатор, вписан в Регистъра на медиаторите в България от 2013 г.

  Работи повече от 18 години в сферата на Управление на Човешките Ресурси, като заема различни позиции свързани с подбор, обучение и развитие, кариерно развитие, организационно консултиране и управление на цялостната дейност по ЧР в различни компании. 3 години е част от консултантския екип психолози в HILL International, където работи по проекти за подбор на мениджърски позиции, оценка на мениджърски компетенции и центрове за оценка и развитие.

  От 2017 г. заема позицията Бизнес партньор Човешки ресурси във фирма Атос, като последните 2 години обхвата на работата й е изцяло международен.

  В практиката си е работила с професионалисти от различни националности, кариерни области и ранг в организационната йерархия, като е провеждала интервюта, програми за оценка на мениджърски компетенции, изработвала е и е договаряла планове за индивидулано развитие и др.

   

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 26.05.2022
 • Семинар

  за студенти от БП „Психология“

  и магистърските програми към ДКНП

   

  „Професия психолог”

   

  26 май 2022

  Онлайн (ZOOM):

  https://bit.ly/ProfPsy

  18:00 – 19.30 ч.

   

   

   Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува училищният психолог

  д-р Людмила Цветкова

   

  Людмила Цветкова е училищен психолог с над 12 годишна практика в сферата на образованието. Завършва бакалавър по психология във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и магистратура по детско-юношеска психология в СУ “Св. Климент охридски”. През 2011 завършва магистратура специалност “Philosophie et histoire des sciences” в Université Paris Diderot, Париж. През 2019 защитава докторска степен, специалност “Педагогическа психология” към СУ “Св. Климент Охридски” и Université Paris Nanterre (Париж).

  От 2022 година е суперевизор за практика на училищни психолози към секция “Психология на развитието” на Дружество на психолозите в Република България.

  В професионалната си практика е работила с ученици на различна възраст (6-18 години) в групов и индивидуален формат. Професионалните й интереси са насочени към няколко основни направления: приложение на метода “Философия с деца” в училищна среда, развитие на социални и емоционални компетентности при децата, организиране и провеждане на обучения за родители.

   

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 28.04.2022
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от БП „Психология“

  и магистърските програми към ДКНП

   

  „Професия психолог”

   

  28 април 2022

  Онлайн (ZOOM):

  https://bit.ly/ProfPsy

  18:00 – 19.30 ч.

   

   

   Запис от срещата:

  Линк

   

  тема:

  Професията „Психолог“ и EuroPsy

  проф. Сава Джонев

   

  Завършва последователно физика и психология в СУ „Св. Кл. Охридски”. Доктор на психологическите науки. От 1993 г. е Доцент в катедра “Социология”, а през 2003 – Професор в катедра “Психология” на Философски факултет към СУ. Заместник декан на Философски факултет; последователно зам. председател и председател на Специализирания научен съвет по Психология към ВАК. Зам. председател и понастоящем председател на Дружеството на психолозите в Република България.

  По-важни трудове: „Социална психология”, „Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси”, „ Изследователски дизайн, статистическа обработка – SPSS, интерпретация”, „Качествени методи за изследване в социалните науки”.

  Практика като преподавател и организационен консултант. Участва в организирането на последните 6 Конгреса по психология. През 2021 г. участва в организирането на Национална присъждаща комисия за Европейска диплома по психология - EuroPsy. Един от авторите на концепцията за Секционната организация на Дружеството на психолозите.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 31.03.2022
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  31 март 2022

  Онлайн (ZOOM):

  https://bit.ly/ProfPsy

  18.00 – 19.30 ч.

   

   

   Запис от срещата:

  Линк

   

   

  Гостува невропсихологът

  Доц. Маргарита Радославова Райчева, д.п.

  Доц. Маргарита Райчева е завършила психология в Софийския университет през 1981 г. В периода 1984 – 1988 г. е била аспирант в Института по психология на БАН, в направление психофизиология и невропсихология. Работила е по проблеми на функционалната мозъчна асиметрия – особености на зрителното възприятие в периода на развитие на ограмотяването – 5-7 г. възраст. Участвала е в екипите към Програмата за изучаване на човека и неговия мозък, които проведоха епидемиологично проучване за децата с обучителни затруднения (Специални образователни потребности), както и за последици от Чернобилската катастрофа за невропсихичното развитие на деца в риск.

  От 1989 г. е на работа в Клиниката по нервни болести към Александровска болница като психолог и научен сътрудник/асистент в Катедрата по неврология. В сътрудничество с проф. Людмил Мавлов продължи дейността на сектора по невропсихология като съчетаваше клиничната работа за оценка на когнитивния статус на пациенти с различни заболявания и изследователската работа по теми, свързани със зрително възприятие, зрителна представност, както и при пациенти с афазия.

  Завършила е едногодишна европейска школа по детска невропсихология в Амстердам (1993-1994), като така обогатява невропсихологичната диагностика както за деца, така и за възрастни.

  В следващите години продължава специализацията си по клинична психология с профил невропсихология в Медицинския университет - София, която завършва през 1999 г.

  След 2000 г. в профила на Катедрата по неврология се развива направлението дементология. В тази подспециалност ролята на невропсихолога е от съществено значение – оценката на степента и профила на когнитивните нарушения има ключова роля за диагностичното решение и последващата терапия. От тогава е член на екипа на проф. Лъчезар Трайков, който развива това направление в България – прецизиране на диагностичните и диференциално-диагностичните възможности за различните видове деменции.

  От 2007 г. е доцент по клинична психология. От 2008 г. участва в обучението по високоспециализираната дейност в МУ- София, клинична невропсихология.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 27.01.2022
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

   

  „Професия психолог”

   

  27 януари 2022

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

  18.00 – 19.30 ч.

   

   

   Запис от срещата:

  Линк

   

   

  Гостува организационният психолог

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

   

  д-р Пламен Димитров е бивш председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България (от 2001 до 2019 г.). Завършил е психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 02.12.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  2 декември 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   18:00 – 19:30 ч.

   

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува:

  Светла Стайкова,

  клиничен психолог

   

  Светла Стайкова е клиничен психолог, главен асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на Медицински университет в гр. София и преподавател към СУ “Св. Климент Охридски“. От 1998 г. е част от екипа на Клиника по детска психиатрия „Св.Никола“ към УМБАЛ „Александровска“. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии“. Има участия в национални и международни конференции и обучения в областта на детското психично здраве. Участва в изследователски проекти, свързани с адаптирането и развитието на психологически инструменти за деца и юноши, както и в развитието на диагностични и интервенционни програми, приложими в контекста на детската психиатрия. През последните години професионалните й интереси са насочени към консултиране, диагностика и терапия при проблеми в ранното детство (0-3г.).

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 24.06.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  24 юни 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   18:00 – 19:30 ч.

   

   

  Запис от срещата:

   Линк

   

  Гостува:

  Анелия Горгорова,

  организационен психолог

   

  Анелия определя себе си като Предприемач, Провокатор, Поведенчески икономист. Тя е магистър по трудова и организационна психология, както и по клинична психология. Собственик е на Casus Futura – платформа за бъдещи тенденции в света на бизнеса, технологиите и социалния живот. В професионалния й фокус в последните години са в пресечните точки на психологията и икономиката (поведенческа икономика). Теми, в които инвестира много от професионалните си усилия са свързани с разработване и въвеждане на работещи модели за привличане, мотивация и задържане на работещите; механизми за преодоляване на предизвикателства на пазара на труда и създаване на повече удовлетвореност на търсещите работа; създаване на програми за корпоративно психично здраве, здравословна организационна култура и среда, както и тяхната връзка с икономическата ефективност и успех на компаниите (включително програми за превенция и възстановяване от професионално прегаряне); създаване и провеждане на програми за ефективни организационни и лидерски трансформации.

  Обича да се шегува, че в работата си през последните години използва повече клиничната си специалност, отколкото организационната. Смята, че хората, за да са по-дълго работоспособни и да харесват дълго това, което правят, трябва на първо място да намират смисъл в работата си. Но и да имат минимум 2 опорни точки извън работата – независимо дали това ще бъдат семейство, приятели, хоби, спорт, пътувания или други занимания. Това поддържа стабилността, чрез разреждане на негативното, натрупано в работата. И подпомага процесите по активизиране на творческото. А може би най-краткото определение за успешен в работата си човек, е за такъв, който намира смисъл в нея и пак чрез нея може да твори.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 03.06.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  03 юни 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   18:00 – 19:30 ч.

   

  Запис от срещата:

   Линк

   

  Гостува:

  Тотьо Боев,

  пенитенциарен психолог

  Тотьо Боев е завършил БП „Психология“ и МП „Клинична психология - психоаналитична перспектива“ в Нов български университет. Дълги години е инспектор психолог в сектор „Психологическа лаборатория” към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), където се занимава с подбор, подготовка на документи и прилагане на психологически тестове и личностни въпросници за всички позиции в организацията. Част от работата му е включвала интервюиране, профилиране на позициите по отношение на личностни умения, методологична подкрепа на психолозите в затворите в страната, подготовка и анализ на програмите за обучение, подготовка и изпълнение на образователни програми за допълнителна квалификация на кадрите. От 2013 г. е началник на сектор „Психологическа лаборатория“. Дейността на лабораторията включва концептуално и методическо обезпечаване на дейностите по психодиагностичната, консултативна и корекционна работа с лишените от свобода, както и по отношение на психологическия подбор, оценката, кризисните интервенции и психологическата подготовка на служителите от ГДИН. Ръководител е на проект BG–15-3 „Повишаване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ на Норвежкия Финансов Механизъм (2009-2014). Има завършени допълнителни курсове и квалификации.

   

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 29.04.2021
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  29 април 2021

   

  Онлайн (ZOOM):

  https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   18.00 – 19.30 ч.

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува:

  Анет Маринова,

  училищен психолог

   

  Анет Маринова завършва БП „Психология“ и МП „Клинична социална работа“ в Нов български университет. Участва в екипа на МП „Клинична социална работа“ към Български институт за отношения между хората, където преподава курсове с практическа ориентация на студенти от НБУ и от Бургаски свободен университет в областите детско развитие и благополучие, социална работа, човешко поведение в социалното обкръжение. От 2017 г. преподава курс „Психология на образованието“ към МП „Психология на развитието“, НБУ.

  Има над 20-годишна практика като психолог в 23-то СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, София. Основен фокус на опита й е приобщаващото образование. През 2017 г. училището е номинирано от НМД за награда за приобщаващо училище, а през 2018 г. получава и номинация в категория „Приобщаващо лидерство“ от Междууниверситетски институт за мениджмънт в образованието „Интераула“, РУО-София-град и ЦИИНО към Факултет по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2010 г. е поканена в МОН да участва в работата по Закона за предучилищно и училищно образование, националните пилотни проекти за приобщаващо образование, както и в създаването на новите политики за правата на детето у нас.

  Развива клиничната си практика чрез принадлежността си към Българско общество за лаканианска психоанализа. Участва в създаването и развиването на училищната лаборатория към БОЛП и СИЕН България – „Изобретения в срещата между нормата и уникалността“. Член е на УС на Българска асоциация по психотерапия. Образователен експерт и член на терапевтичния екип на Сдружение „Дете и пространство“. От 2019 г. е докторант към ИИНЧ на БАН в областта на психология на развитието, с тема на дисертацията си „Личностно развитие в контекста на училищните практики“.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 25.03.2021
 •  

  Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар за студенти

  Професия психолог

   

  25 март 2021 (четвъртък)

   

  Онлайн (ZOOM): https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  18.00 – 19.30 ч.

   

  Запис от срещата:

  Линк

   

  Гостува:

  доц. д-р Росица Георгиева,

  личностно-центриран психотерапевт

   

  Росица Георгиева е доцент по консултативна психология в ИИНЧ, БАН. Защитила е дисертация по психофизика в Московския държавен университет. Диплома за психотерапевт е получила през 1993 г. след четиригодишно обучение по системата на Карл Роджърс от лицензиран международен институт с център гр. Лугано, Швейцария, със сертификат от Американската психологична асоциация (АРА). Член е на Международната асоциация за развитие на личностно центрирания подход (АDPCA). Учредител и дългогодишен член на управителния съвет на Българската асоциация по психотерапия (БАП). В момента е член на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България и е част от екипа, изготвил „Проектозакон за психологическите дейности в България“, внесен за обсъждане в Народното събрание на 11.03.2021 г. През 2019 г. е национален делегат на Асамблеята на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) в Москва. В НБУ преподава от 1993 до 2013 г. курсове „Личностно-центриран подход на Карл Роджърс“, „Емпатична лаборатория – практикум за общуване“, “Хуманистична и екзистенциална психология и психотерапия“, „Психология на емоциите“. Автор е на книгата „Психотерапията на Карл Роджърс“ (издателство „Изток-Запад“, 2012 г.) Има 30-годишна практика като личностно-центриран психотерапевт.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

  д-р Иво Попиванов, ipopivanov@nbu.bg

  д-р Методи Коралов, mkoralov@nbu.bg

 • 10.04.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

  „Професия психолог”

   

  10 април 2018

  Зала 111 / 2 корпус

  18:00 – 19.30 ч.

  Гостува

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

  Дружество на психолозите в България

  Тема “Българските психолози за Европейско развитие на професията в България”


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на

   

  мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  Д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 20.03.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

                       „Професия психолог”

   

  20 март 2018

  Зала 405  /  корпус 1

  18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психо-онколога

   

   Живка Бояджиева

   Дара Хелп-Център

  грижа за пациенти с онкологични заболявания

   

  Живка Бояджиева е дипломиран бакалавър психолог и обучаващ се студент в магистърската програма „Клинична психология - психоаналитична перспектива“ към департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет. Тя е съосновател на Дара Хелп-център, грижа за пациенти с онкологични заболявания. Работи като психолог в МБАЛ Сердика към отделение по медицинска онкология. Член е на Българската асоциация по психо-онкология (БАПО), на Международната асоциация по психо-онкология (IPOS), на Европейската Асоциация по медицинска онкология (ESMO). Интересът й е фокусиран основно в сферата на психо-онкологията.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Живка Бояджиева

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 26.05.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува криминалният психолог

  проф. д-р Калин Гайдаров

   

   

  Проф. д-р К. Гайдаров е завършил Философския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1985 г. със специалност „психология” и втора специалност „философия”. От 1990 до 1992 г. е редовен аспирант по юридическа психология в Софийския университет. Защитава докторска дисертация през 1994 г. През 1999 г. е избран за доцент от СНС по психология при ВАК. През 2007 г. е избран за професор (ст.н.с. I ст.) от СНС по правни науки при ВАК.

  Проф. д-р К. Гайдаров е член четвърти мандат на управителния съвет на Дружеството на психолозите в България. Член е и на управителния съвет на Българската асоциация по приложна психология. Член е на Съюза на учените в България и на Българската асоциация по криминология, както и на Борда на рецензентите на сп. „Психологически изследвания” – ИИНЧ-БАН.

  Бил е член на СНС по национална сигурност и на СНС по психология при ВАК. Участвал е в организационния и научния комитет на Третия, Петия и Седмия национален конгрес по психология. Бил е член на постоянния състав на Националния съвет за психично здраве и на постоянната работна група на Националната програма за превенция на суицидния риск и суицидното поведение и на редколегията на Годишника на Академията на МВР.

  Проф. д-р К. Гайдаров е регистриран член на Публичния регистър на психолозите на Дружеството на психолозите в България, член е на екипа за сертифициране на психолозите по стандартите на ЕвроПси в областта на юридическата психология.

  Проф. д-р К. Гайдаров е бил директор на Института по психология – МВР (2001-2009 г.).

  Той е автор на около 90 научни публикации, между които книгите: „Девиантното поведение на непълнолетните”, „Полицейска психология” и „Криминалната личност”.

  Проф. д-р К. Гайдаров е дългогодишен хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Преподавал е също в Академията на МВР, Югозападния университет, Варненския свободен университет, Бургаския свободен университет и др. От 2006 г. до момента е преподавател в бакалавърски и магистърски програми по психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Той е щатен професор в Департамент „Национална и международна сигурност” на Нов Български Университет. Води лекционни курсове в Департамент ”Национална и международна сигурност”, Департамент „Когнитивна наука и психология”, както и в Департамент „Здравеопазване и социална работа”.  

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 21.04.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  д-р Анелия Миткова

  Център по психично здраве и превенция

  Военномедицинска академия

   

  Анелия Миткова е възпитаник на Нов Български Университет. Завършила е бакалавърска степен „Психология“ през 2001г., магистърска степен по „Когнитивна наука“ през 2004г., и докторска степен по „Военна психология“ от Висшето Военноморско Училище през 2012г. Тя работи в Център по психично здраве и превенция във Военномедицинска академия като военен психолог от 15г. Работата й е свързана с процедури по психологична оценка (включително и в областта на подборните процедури), обучение в психологични умения (психологични тренинги), провеждане на психологични изследвания и др.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 31.03.2016
 • Зала 310 / 1 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  ЗАПИС ОТ СРЕЩАТА:

   

  ЛИНК

   

  Гостува психологът:

  Радостина Антонова

   

  Работата на психолога в център за хора с интелектуални затруднения

   

  Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове“ към фондация „Светът на Мария“

   

  Радостина Антонова е докторант по психология към Българската академия на науките. Тя е дипломиран магистър по „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира индивидуална и групова терапия чрез метода „психодрама“ към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“ и фамилна терапия към Институт по Фамилна терапия. Има над 15 години опит в областта на разработването, реализирането, мониторинга и оценката на изследователски и тренингови програми за представители на уязвими общности. От 2004 до 2015г. е национален консултант към Министерство на здравеопазването за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“. Автор е над 20 научни публикации в престижни български и международни издания, сред които British Medical Journal. Има опит за работа сред трудно достъпни общности като ромски общности; проституиращи мъже и жени; мъже, които правят секс с мъже и венозно употребяващи наркотични вещества. От 2013г. работи с хора с интелектуални затруднения.

   

   

 • 25.02.2016
 • Зала 111 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  ЗАПИС ОТ СРЕЩАТА:

   

  ЛИНК

   

  Гостува психологът:

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

   

   

   

  Дружество на психолозите в България

   

  Тема „Европейски стандарти за признаване на квалификацията и правоспособността на психолозите – EuroPsy“


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св.Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

   

 • 21.01.2016
 • Зала 110  /  корпус 2  -  18:00– 19.30 ч.

   

   ЗАПИС ОТ СРЕЩАТА:

   

  ЛИНК

   

  Гостува психологът:

   

  д-р Елена Алтимирска

   

  Бизнес Ефект

   

  Елена Алтимирска е доктор по организационна психология, завършила е Executive MBA към Cotrugli Business School и Certificate in Training Practice към CIPD, управляващ партньор в консултантска компания „Бизнес Ефект", преподавател по Организационно консултиране, Професионално ориентиране, Коучинг, Психология на човешките ресурси и др. Има над 20 години опит като мениджър, организационен и кариерен консултант, треньор в бизнес обучения и коуч.

   

   

   

 • 26.11.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Юлия Попова

   

  Частно немско училище “Ерих Кестнер”,

   

  Консултант

   

  Юлия Попова е завършила психология в СУ ”Св.Климент Охридски”. Професионалното й развитие като психолог е в областта на образованието – училищна психология и консултиране, обучение на учители и ученици. Работила е като училищен психолог в 96 СОУ, 151 СОУ и частни училища. Била е и хоноруван преподавател в НБУ – програма „Психология“, Умения за консултиране. В момента работи като училищен психолог в Частно немско училище “Ерих Кестнер” и като консултант на свободна практика. Член е на Дружеството на психолозите в България и председател на секцията по училищна психология.

   

   

 • 29.10.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Светла Стайкова

   

  Детска психиатрична клиника „Свети Никола“

   

  Светла Стайкова е клиничен психолог, асистент към катедрата по психиатрия на Медицински университет в гр. София и преподавател към СУ “Св. Климент Охридски“. От 1998 г. е част от екипа на Клиника по детска психиатрия „Св.Никола“ към УМБАЛ „Александровска“. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии“. Има участия в национални и международни конференции и обучения в областта на детското психично здраве. Участва в изследователски проекти, свързани с адаптирането и развитието на психологически инструментариум за деца и юноши, както и в развитието на диагностични и интервенционни програми, приложими в контекста на детската психиатрия. През последните години професионалните й интереси са насочени към консултиране, диагностика и терапия при проблеми в ранното детство (0-3г.).