ДепартаментКогнитивна наука и психология

Семинар "Професия психолог"

Професия „Психолог”

Семинари за студенти по психология

 

Това са серия от семинари, посветени на професионалната реализация на психолога.

 

Цел: Студентите по психология (по-специално тези от първи, втори курс) да придобият по-реална представа за дейността на психолога в реална работна среда, неговите специфични функции и дейност.

 

Допълнителна възможност – насочване на студенти за стаж

 

Място: Зала в НБУ

 

Продължителност: 90 мин.

 

Час на провеждане: 18:00 – 19:30

 

Периодичност: 1 път месечно (обикновено всеки последен четвъртък на месеца; изключения се правят, когато последният четвъртък съвпада с национален празник, ваканция или сесия.)

 

Формат: за около 30-40 мин.  поканеният специалист представя в какво се състои  неговата работа като психолог; останалото време (50-60 мин.) е предвидено за въпроси от страна на студентите и дискусия.

 

Дейност: Канят се хора от практиката, които да разкажат за своята работа като психолози, какви са техните задължения и функции на съответното работно място, какъв е пазарът на подобни кадри, каква е перспективата за реализация, какви са предизвикателствата на съответната работна позиция, какво е заплащането, има ли нужда от допълнителни обучения и квалификация, ако да, какви и др.

 • 10.04.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

  „Професия психолог”

   

  10 април 2018

  Зала 111 / 2 корпус

  18:00 – 19.30 ч.

  Гостува

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

  Дружество на психолозите в България

  Тема “Българските психолози за Европейско развитие на професията в България”


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на

   

  мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

  Д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 20.03.2018
 • Нов български университет

  Департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Семинар

  за студенти от програма „Психология“

                       „Професия психолог”

   

  20 март 2018

  Зала 405  /  корпус 1

  18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психо-онколога

   

   Живка Бояджиева

   Дара Хелп-Център

  грижа за пациенти с онкологични заболявания

   

  Живка Бояджиева е дипломиран бакалавър психолог и обучаващ се студент в магистърската програма „Клинична психология - психоаналитична перспектива“ към департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет. Тя е съосновател на Дара Хелп-център, грижа за пациенти с онкологични заболявания. Работи като психолог в МБАЛ Сердика към отделение по медицинска онкология. Член е на Българската асоциация по психо-онкология (БАПО), на Международната асоциация по психо-онкология (IPOS), на Европейската Асоциация по медицинска онкология (ESMO). Интересът й е фокусиран основно в сферата на психо-онкологията.

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Живка Бояджиева

  д-р Надя Колчева, nkoltcheva@nbu.bg

 • 26.05.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува криминалният психолог

  проф. д-р Калин Гайдаров

   

   

  Проф. д-р К. Гайдаров е завършил Философския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1985 г. със специалност „психология” и втора специалност „философия”. От 1990 до 1992 г. е редовен аспирант по юридическа психология в Софийския университет. Защитава докторска дисертация през 1994 г. През 1999 г. е избран за доцент от СНС по психология при ВАК. През 2007 г. е избран за професор (ст.н.с. I ст.) от СНС по правни науки при ВАК.

  Проф. д-р К. Гайдаров е член четвърти мандат на управителния съвет на Дружеството на психолозите в България. Член е и на управителния съвет на Българската асоциация по приложна психология. Член е на Съюза на учените в България и на Българската асоциация по криминология, както и на Борда на рецензентите на сп. „Психологически изследвания” – ИИНЧ-БАН.

  Бил е член на СНС по национална сигурност и на СНС по психология при ВАК. Участвал е в организационния и научния комитет на Третия, Петия и Седмия национален конгрес по психология. Бил е член на постоянния състав на Националния съвет за психично здраве и на постоянната работна група на Националната програма за превенция на суицидния риск и суицидното поведение и на редколегията на Годишника на Академията на МВР.

  Проф. д-р К. Гайдаров е регистриран член на Публичния регистър на психолозите на Дружеството на психолозите в България, член е на екипа за сертифициране на психолозите по стандартите на ЕвроПси в областта на юридическата психология.

  Проф. д-р К. Гайдаров е бил директор на Института по психология – МВР (2001-2009 г.).

  Той е автор на около 90 научни публикации, между които книгите: „Девиантното поведение на непълнолетните”, „Полицейска психология” и „Криминалната личност”.

  Проф. д-р К. Гайдаров е дългогодишен хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Преподавал е също в Академията на МВР, Югозападния университет, Варненския свободен университет, Бургаския свободен университет и др. От 2006 г. до момента е преподавател в бакалавърски и магистърски програми по психология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Той е щатен професор в Департамент „Национална и международна сигурност” на Нов Български Университет. Води лекционни курсове в Департамент ”Национална и международна сигурност”, Департамент „Когнитивна наука и психология”, както и в Департамент „Здравеопазване и социална работа”.  

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 21.04.2016
 • Зала 212 / 1 корпус - 18:00 – 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  д-р Анелия Миткова

  Център по психично здраве и превенция

  Военномедицинска академия

   

  Анелия Миткова е възпитаник на Нов Български Университет. Завършила е бакалавърска степен „Психология“ през 2001г., магистърска степен по „Когнитивна наука“ през 2004г., и докторска степен по „Военна психология“ от Висшето Военноморско Училище през 2012г. Тя работи в Център по психично здраве и превенция във Военномедицинска академия като военен психолог от 15г. Работата й е свързана с процедури по психологична оценка (включително и в областта на подборните процедури), обучение в психологични умения (психологични тренинги), провеждане на психологични изследвания и др.

   

   

  За въпроси и допълнителна информация:

   

  Д-р Надя Колчева, ДКНП

   

 • 31.03.2016
 • Зала 310 / 1 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  Радостина Антонова

   

  Работата на психолога в център за хора с интелектуални затруднения

   

  Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения „Светове“ към фондация „Светът на Мария“

   

  Радостина Антонова е докторант по психология към Българската академия на науките. Тя е дипломиран магистър по „Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира индивидуална и групова терапия чрез метода „психодрама“ към Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“ и фамилна терапия към Институт по Фамилна терапия. Има над 15 години опит в областта на разработването, реализирането, мониторинга и оценката на изследователски и тренингови програми за представители на уязвими общности. От 2004 до 2015г. е национален консултант към Министерство на здравеопазването за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“. Автор е над 20 научни публикации в престижни български и международни издания, сред които British Medical Journal. Има опит за работа сред трудно достъпни общности като ромски общности; проституиращи мъже и жени; мъже, които правят секс с мъже и венозно употребяващи наркотични вещества. От 2013г. работи с хора с интелектуални затруднения.

   

   

 • 25.02.2016
 • Зала 111 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

  д-р Пламен Луков Димитров, MSOD, RODC, DSc

   

   

   

  Дружество на психолозите в България

   

  Тема „Европейски стандарти за признаване на квалификацията и правоспособността на психолозите – EuroPsy“


  д-р Пламен Димитров е председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България от 2001 г. Завършил е психология в Софийския университет „Св.Климент Охридски” със специалност „медицинска психология” през 1984 година. През 1989 г. защитава докторат по психология на развитието през жизнения обхват на човека в Института по психология – БАН.  От 1992 до 1994 г. специализира в областта на мениджмънта, груповата динамика и  психодинамичното и процесуално организационно-управленско консултиране във Великобритания и Холандия (MSOD, Roffey Park Management Institute, University of West Sussex, UK).  В периода от 1993 до 1997 г. д-р Димитров придобива квалификация като психотерапевт и втора докторска степен (PhD) по екзистенциалeн анализ в New School of Psychotherapy and Counseling, London. От 1995 г. е гостуващ професор по приложна социална психология в Университета на Вермонт, Бърлингтън, САЩ, където става доктор на науките (DSc) по приложна социална психология (1997 г.). От 1985 г. работи в областта на психологичното консултиране, екзистенциалния анализ, груповодинамичния психотренинг на мениджъри, организационното развитие и приложната социална психология. Регистриран международен консултант по организационно развитие (RODC) от 1992 г. (OD Institute, USA) с над 300 реализирани проекта за тренинг и организационно консултиране. Автор e на 250 статии в различни области на приложната психология и организационното развитие, както и на монографиите „Психологическият бизнес на мениджърa” (1990) и „Organizational Psychodynamics” (2008). Пожизнен член на международния коучинг консорциум OrgDyne.

   

   

 • 21.01.2016
 • Зала 110  /  корпус 2  -  18:00– 19.30 ч.

   

   

  Гостува психологът:

   

  д-р Елена Алтимирска

   

  Бизнес Ефект

   

  Елена Алтимирска е доктор по организационна психология, завършила е Executive MBA към Cotrugli Business School и Certificate in Training Practice към CIPD, управляващ партньор в консултантска компания „Бизнес Ефект", преподавател по Организационно консултиране, Професионално ориентиране, Коучинг, Психология на човешките ресурси и др. Има над 20 години опит като мениджър, организационен и кариерен консултант, треньор в бизнес обучения и коуч.

   

   

   

 • 26.11.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Юлия Попова

   

  Частно немско училище “Ерих Кестнер”,

   

  Консултант

   

  Юлия Попова е завършила психология в СУ ”Св.Климент Охридски”. Професионалното й развитие като психолог е в областта на образованието – училищна психология и консултиране, обучение на учители и ученици. Работила е като училищен психолог в 96 СОУ, 151 СОУ и частни училища. Била е и хоноруван преподавател в НБУ – програма „Психология“, Умения за консултиране. В момента работи като училищен психолог в Частно немско училище “Ерих Кестнер” и като консултант на свободна практика. Член е на Дружеството на психолозите в България и председател на секцията по училищна психология.

   

   

 • 29.10.2015
 • Зала 110 / 2 корпус  -  18:00– 19.30 ч.

   

  Гостува психологът:

   

  Светла Стайкова

   

  Детска психиатрична клиника „Свети Никола“

   

  Светла Стайкова е клиничен психолог, асистент към катедрата по психиатрия на Медицински университет в гр. София и преподавател към СУ “Св. Климент Охридски“. От 1998 г. е част от екипа на Клиника по детска психиатрия „Св.Никола“ към УМБАЛ „Александровска“. Член е на управителния съвет на „Българска асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии“. Има участия в национални и международни конференции и обучения в областта на детското психично здраве. Участва в изследователски проекти, свързани с адаптирането и развитието на психологически инструментариум за деца и юноши, както и в развитието на диагностични и интервенционни програми, приложими в контекста на детската психиатрия. През последните години професионалните й интереси са насочени към консултиране, диагностика и терапия при проблеми в ранното детство (0-3г.).