ДепартаментКогнитивна наука и психология

Конференции


 

Национална конференция „Ранно детско развитие: наука и практика“ 28-29 септември, 2016 

 

Конференцията се провежда по инициатива на Нов български университет с любезната подкрепа на УНИЦЕФ в България. Домакин на конференцията е Нов български университет.

 

Конференцията цели да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, и да даде възможност за обсъждане на научно-изследователски и практически аспекти на развитието в ранно детство у нас. Тя дава шанс за дискусия и взаимодействие на подходи, модели и методики за изследвания и практическа работа в ранна възраст.

 

За да участвате в конференцията, изпратете заявка за участие тук. Ако желаете да участвате с устен доклад или постер, изпратете кратко описание (абстракт) тук (моля, свалете бланката, попълнете я и я изпратете на адрес ranno.detstvo.2016@gmail.com).

 

Тематични панели (симпозиуми) в рамките на конференцията:

 

(А) Ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие - организатор д-р Галина Маркова;
(Б) От науката и практиката към политиките за ранно детско развитие - организатори фондация "За нашите деца" (г-жа Ваня Кънева) и Национална мережа за децата (г-жа Дани Колева);
(В) Оценка на развитието в ранно детство - организатори гл. ас. д-р Милена Мутафчиева и гл. ас. д-р Надя Колчева;
(Г) Оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие - организатори г-жа Сара Перин и г-жа Евгения Волен, Тръст за социална алтернатива;
(Д) Нарушения в развитието - организатори проф. Виолета Боянова, д.н. и доц. Маргарита Станкова;
(Е) Психично здраве на бебето и малкото дете - организатор н. с. Весела Банова;
(Ж) Образованието в ранно детство - организатори г-жа Гергана Петрова, 37 ОДЗ "Вълшебство" и  г-жа Вера Рангелова, Уницеф;
(З) Детска неврология - модератор проф. Венета Божинова.

 

 

 

Програма - кратка версия   БГ   EN

Програма - дълга версия БГ

 

НОВО!

 

Ще издадем електронен сборник (ISBN) с доклади от конференцията след рецензиране от страна на Програмния комитет. Изпратете текста на доклада си на имейл адреса на конференцията (ranno.detstvo.2016@gmail.com) до 31 октомври 2016 г. Тук ще поставим допълнителни инструкции за текстовете.

 

Срокове

  • НОВО! Срокът за изпращане на текста на представените доклади на имейл ranno.detstvo.2016@gmail.com е удължен до 30 ноември 2016 г.
  • Информация за изискванията, на които трябва да отговарят изпращаните материали ще откриете тук:

       (1) инструкция за авторите;

       (2) стандарт на НБУ за цитиране;

       (3) примерен шаблон за ръкопис.

 

  • Подаване на абстракти на устни доклади: 7 септември 2016 г.
  • Подаване на абстракти на постери: 15 септември 2016 г.
  • Ранна регистрация до 19 септември 2016 г., такси: 40 лв. за участници, 25 лв. за студенти, докторанти и специализанти.
  • Късна регистрация след 19 септември 2016 г. и регистрация на място, такси: 50 лв. за участници, 35 лв. за студенти, докторанти и специализанти.
  • Коктейл за откриване на конференцията на 28.09.2016 г. - такса - 15 лв.
  • Заплащане по банков път (към сметка на НБУ): IBAN: BG44UBBS78271010551907  BIC: UBBSBGSF
  • Такси за участие се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие". (Моля, ако имате нужда от фактура, изпратете съответните данни на  Нина Симеонова на email: n.simeonova@nbu.bg в срок до 27.09, след заплащане на таксата)
  • Такси за коктейл се заплащат с основание: "Конференция за ранно детско развитие - коктейл".

 

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 

 

Контакти (организационен комитет)

 

 

Елена Андонова, НБУ                                                       e-mail:     eandonova@nbu.bg 

Милена Мутафчиева, НБУ                                                 e-mail:     mmutafchieva@nbu.bg

Надя Колчева, НБУ                                                          e-mail:     nkoltcheva@nbu.bg

Вера Рангелова, Уницеф България                                 e-mail:     vrangelova@unicef.org

Гергана Павлова, Уницеф България                               e-mail:     gpavlova@unicef.org

 

 

  

Главни организатори от страна на НБУ са департамент „Когнитивна наука и психология“ и Лабораторията по когнитивно развитие