facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Тестотека

Комисия:

гл. ас. д-р Надя Колчева (координатор)
гл. ас. д-р Иво Попиванов
гл. ас. д-р Светослав Савов
гл. ас. д-р Соня Драгова
гл. ас. д-р Любомир Джалев

 

 

Статут

Правила за ползване на тестотеката

Правила на Международния тестов комитет (МТК) за работа с тестове

Каталог (тестове, стандартизирани за България)

Заемна бележка

 

Тестове в процес на превод, адаптация и стандартизация