ДепартаментКогнитивна наука и психология

Семинар на департамент "Когнитивна наука и психология"

 • Пролет 2015/2016
 •  

  24.02.2016 - гл. ас. д-р Иван Ванков: "Представяне на знанията в ума и мозъка"

   

  02.03.2016 - Румен Бакалов: "Спонтанни зрителни представи и емоции при слушане на музика"

   

  30.03.2016 -  ас. д-р Иво Попиванов "Как да определим важните елементи на обектите, които възприемаме                                                                                   зрително?"

   

  13.04.2016 - доц. д-р Лилия Гурова "Какво е научна монография (и какво не е)"

   

  27.04.2016 - Веселина Къдрева "Морална преценка и емоции: изследвания с помоща на био показатели"

   

  18.05.2016 -  Тенко Райков (Universiy of Michigan)  "Latent variable modeling in behavioral research"

   

  01.06.2016 - Вук Милошевич (Нишки университет)  "Cerebrovascular disease and cognitive impairement"

   

 • Есен 2015/2016
 • 27.01.2016 - гл. ас. д-р Надя Колчева: "Родителско приемане отхвърляне на деца в предучилищна възраст"

   

  09.12.2015 - гл. ас. д-р Любомир Джалев: "Приложения на факторния анализ в психологическите изследвания"

   

  02.12.2015 - доц. д-р Орлин Тодоров: "15 години изследвания на хероиновата зависимост в НБУ: преглед"

   

  04.11.2015 - Ана Петрова: "Взаимодействия между фонологични и писмени когнитивни репрезентации"

   

  28.10.2015 - доц. д-р Лилия Гурова: "15th Congress of Logic, Metodology and Phylosophy of Science': Къде се срещат       когнитивните и поведенческите науки с философията на науката?"

   

  21.10.2015 - Мила Маринова: Конференцията "Towards the Schience of Consciousness 2015"

   

  14.10.2015 - доц. д-р Елена Андонова: " COGSCI 2015"

 • есен 2016/2017
 • 5.10.2016  - Жасмин Василева: "Varieties of Impulsivity in Opiate and Stimulant Users."

   

  26.10.2016 - Камелия Ханчева: "Ментализация и емпатия: адаптиране на въпросници за изследването им."

   

  2.11.2016 - гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас. д-р Любомир Джалев: Представяне на резултати от  участие в “6-ти международен конгрес по междуличностно приемане-отхвърляне”.

   

  16.11.2016 - доц. Елена Андонова и гл. ас. д-р Евгения Христова: Представяне на резултати от участие в "38-та световна конференция по когнитивна наука".

   

  23.11.2016 - гл. ас. д-р Соня Драгова: Нагласата "Полага ми се" на работното място и връзката и с удовлетвореност от работата и привързаност към организацията - доклад представен на 5-та международна конференция "Психология - потребление - качество на живот", Гданск, Полша, 23-24.09.2016 г.

 • пролет 2016/2017
 • 05.04.2017 – гл. ас. д-р Пенка Христова: Обсъждане на монографичен труд.

   

  26.04.2017 – доц. д-р Елена Паспаланова: „Купува ли се щастието с пари?“.

   

  03.05.2017 – доц. д-р Лилия Гурова: „Хищнически списания“.

   

  10.05.2017 – Михайло Антович: „Schemas, modes and cognition: a research program on the importance of spatial relations for concept construction”.

   

  31.05.2017 - Seppo Vainio: "Bilingual morphological processing".

   

  07.06.2017 - Светозар Димитров: "Изследване на референтна активност и страх от унищожение при шизофренни пациенти".

   

   

 • есен 2017/2018
 • 25.10.2017 - семинар с гост-лектори от Фондация "Single step".

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  15.11.2017 - семинар с гост-лектор д-р Диана Димитрова от Университета в Кьолн.

  Тема: "The processing of important information in language"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  29.11.2017 - семинар с лектори: доц. д-р Лилия Гурова и гл. ас. д-р Надя Колчева

  Тема: д-р Колчева ще разкаже за участието си в "15-ти европейски конгрес по психология", а доц. Гурова за "Деветият европейски конгрес по аналитична философия: тенденции и българско участие в него"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  06.12.2017 - семинар с лектор гл. ас. д-р Иво Попиванов

  Тема: "Поведенчески дефицити и затруднения в разпознаването на емоции при различни деменции с ранно начало"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  03.01.2018 - семинар с лектор гл. ас. д-р Светослав Савов

  Тема: "Основана на доказателства терапия ли е психоанализата: митове и реалност"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  17.01.2018 - семинар с лектор доц. д-р Никола Атанасов

  Тема: Представяне на книгата "Migration: Trauma in Transition" и запознаване с международния проект "Миграцията: травма в преход".

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2017/2018
 • 21.03.2018 - семинар с гост-лектор Петър Димков

  Тема: „Невродинамика на креативността у Зигмунд Фройд и Карл Ясперс"

  Кога: 16:20 - 17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката

  Език: български

   

  28.03.2018 - семинар с лектор Антон Дончев, НБУ.

  Тема: "Връзката между обяснителна сила, степени на потвърждение и приорни вероятности: резултати от пилотно изследване"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  25.04.2018 - семинар с лектор Велислава Донкина

  Тема: "Балинт групи в контекста на интензивната болнична помощ. Емоционалният дебрифинг и психологичната грижа за медицинските екипи като част от съвременната болнична практика"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  16.05.2018 - семинар с лектор Тома Сртле, Университет в Любляна, Словения

  Тема: "First versus third person approaches to researching and understanding decision-making"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  30.05.2018 - семинар с лектор Милкица Нешич, Университет в Ниш, Сърбия

  Тема: "The relationships among consciousness, attention and working memory"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  06.06.2018 - семинар с лектор Микал Клинчевич, Полша

  Тема: "The effect of tonality on perception"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  18.07.2018 - семинар с лектор доц. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "COMPARING TWO APPROACHES TO ASSESSING EXPLANATORY POWER: INFERENTIAL CONTENT VS. STATISTICAL RELEVANCE"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  18.07.2018 - семинар с лектор гл. ас. д-р Соня Драгова, НБУ

  Тема: "International Conference „Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective”, Warsaw, 4 - 6.04.2018"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

 • есен 2018/2019
 • 03.10.2018 - семинар с гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас д-р Любомир Джалев, НБУ

  Тема: "Участие в VII Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Атина, Гърция, 15-18 май 2018 г."

  Кога: 16:20-17:05

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  03.10.2018 - семинар с гл. ас. д-р Кирил Костов и гл. ас. д-р Армина Джанян, НБУ

  Тема: "Участие в 7-та международна конференция „Международна конференция по пространствено познание” (International Conference on Spatial Cognition, ICSC 2018 Rome), 10-14 септември 2018"

  Кога: 17:05-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  31.10.2018 - семинар с гост-лектор Ирина Георгиева

  Тема: "Принудителни мерки за психиатрично лечение – научни изследвания за подобряване на клиничната практика"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  14.11.2018 - семинар с доц. д-р Росен Люцканов

  Тема: "Blindspots, paradoxes, and rationality"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  5.12.2018 - семинар с доц. д-р Лилия Гурова

  Тема: представяне и обсъждане на книгата “ОБЯСНЕНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ИЗВОД"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  12.12.2018 - семинар с докторант Елена Пседерска

  Тема: "Разлики в импулсивността и емоционалната преработка при индивиди, зависими от опиати или стимуланти. Ефекти на психопатията и продължителността на ремисия."

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2018/2019
 • 06.03.2019 - семинар с гост-лектор Dusan Stamenkovic

  Тема: "An Individual-Differences Approach to the Study of Metaphor Comprehension"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  10.04.2019 - семинар с Мартин Янков

  Тема: "Любовни стилове"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 408, II

  Език: български

   

  15.05.2019 - семинар с гост-лектор Olga Markic от Университета в Любляна, Словения

  Тема: "Extended Cognition"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  29.05.2019 - семинар с Йолина Петрова, НБУ

  Тема: "Особености на честотните ефекти“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  05.06.2019 - семинар с гост-лектор д-р Николай Рачев, СУ

  Тема: "Знаех ли си, че така ще стане? Приложение на мултикомпонентния подход към ретроспективния уклон във връзка със съдебно решение за Национален Парк „Пирин“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  12.06.2019 - семинар с гост-лектори проф. Юлиана Йорданова и проф. Васил Колев, БАН

  Тема: „Сън и креативност: ролята на съня за осъзнаване на имплицитно знание“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  26.06.2019 - семинар с гост-лектор доц. Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН

  Тема: „Биометрични валидации за смесени дигитални реалности“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

 • есен 2019/2020
 • 16.10.2019 - публична лекция с доц. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "Колко далеч може да ни отведе кризата на репликацията в съвременната наука?“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  23.10.2019 - семинар с гл. ас. д-р Иван Ванков, НБУ

  Тема: "Структура на мисълта“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  04.12.2019 - семинар с гост-лектор д-р Милена Джельова

  Тема: ”Възприятие на емоционалното изражение на лицето"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2019/2020
 • 03.06.2020 - уебинар с гост-лектор Михаела Барокова, Бостънски Университет, САЩ

  Тема: "Explorations of Language and Communication in Autism Spectrum Disorder."

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски

  Линк към уебинара: https://bostonu.zoom.us/j/92596726411

 • есен 2020/2021
 • 11.11.2020 - публична лекция с проф. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "Отвъд противопоставянето на обяснение и разбиране"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  18.11.2020 - уебинар с гост-лектор Мария Дамянова, Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Йоан Рилски"

  Тема: "Functional Neurological Disorder/Psychogenic Non-epileptic Seizures: neuropsychological characterisation and contemporary treatment paradigm"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски език

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  25.11.2020 - публична лекция с доц. д-р Морис Гринберг, НБУ

  Тема: "Вземане на решения и съзнание"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  02.12.2020 - семинар с преподаватели и студенти от департамент "Когнитивна наука и психология"

  Тема: "Какво е да си делегат на конгрес? Отзвуци от 9-тия конгрес по психология, 13-15.11.2020 г."

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  16.12.2020 - публична лекция с ас. д-р Мартин Янков, НБУ

  Тема: "Взаимовръзки между чувството за хумор и тъмната триада"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  6.01.2021 - уебинар с  гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов, НБУ

  Тема: "Представяне на функционалните възможности на програмата FaceGen за създаване на триизмерни модели на човешки лица"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09