facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Семинар на департамент "Когнитивна наука и психология"

 • Пролет 2015/2016
 •  

  24.02.2016 - гл. ас. д-р Иван Ванков: "Представяне на знанията в ума и мозъка"

   

  02.03.2016 - Румен Бакалов: "Спонтанни зрителни представи и емоции при слушане на музика"

   

  30.03.2016 -  ас. д-р Иво Попиванов "Как да определим важните елементи на обектите, които възприемаме                                                                                   зрително?"

   

  13.04.2016 - доц. д-р Лилия Гурова "Какво е научна монография (и какво не е)"

   

  27.04.2016 - Веселина Къдрева "Морална преценка и емоции: изследвания с помоща на био показатели"

   

  18.05.2016 -  Тенко Райков (Universiy of Michigan)  "Latent variable modeling in behavioral research"

   

  01.06.2016 - Вук Милошевич (Нишки университет)  "Cerebrovascular disease and cognitive impairement"

   

 • Есен 2015/2016
 • 27.01.2016 - гл. ас. д-р Надя Колчева: "Родителско приемане отхвърляне на деца в предучилищна възраст"

   

  09.12.2015 - гл. ас. д-р Любомир Джалев: "Приложения на факторния анализ в психологическите изследвания"

   

  02.12.2015 - доц. д-р Орлин Тодоров: "15 години изследвания на хероиновата зависимост в НБУ: преглед"

   

  04.11.2015 - Ана Петрова: "Взаимодействия между фонологични и писмени когнитивни репрезентации"

   

  28.10.2015 - доц. д-р Лилия Гурова: "15th Congress of Logic, Metodology and Phylosophy of Science': Къде се срещат       когнитивните и поведенческите науки с философията на науката?"

   

  21.10.2015 - Мила Маринова: Конференцията "Towards the Schience of Consciousness 2015"

   

  14.10.2015 - доц. д-р Елена Андонова: " COGSCI 2015"

 • есен 2016/2017
 • 5.10.2016  - Жасмин Василева: "Varieties of Impulsivity in Opiate and Stimulant Users."

   

  26.10.2016 - Камелия Ханчева: "Ментализация и емпатия: адаптиране на въпросници за изследването им."

   

  2.11.2016 - гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас. д-р Любомир Джалев: Представяне на резултати от  участие в “6-ти международен конгрес по междуличностно приемане-отхвърляне”.

   

  16.11.2016 - доц. Елена Андонова и гл. ас. д-р Евгения Христова: Представяне на резултати от участие в "38-та световна конференция по когнитивна наука".

   

  23.11.2016 - гл. ас. д-р Соня Драгова: Нагласата "Полага ми се" на работното място и връзката и с удовлетвореност от работата и привързаност към организацията - доклад представен на 5-та международна конференция "Психология - потребление - качество на живот", Гданск, Полша, 23-24.09.2016 г.

 • пролет 2016/2017
 • 05.04.2017 – гл. ас. д-р Пенка Христова: Обсъждане на монографичен труд.

   

  26.04.2017 – доц. д-р Елена Паспаланова: „Купува ли се щастието с пари?“.

   

  03.05.2017 – доц. д-р Лилия Гурова: „Хищнически списания“.

   

  10.05.2017 – Михайло Антович: „Schemas, modes and cognition: a research program on the importance of spatial relations for concept construction”.

   

  31.05.2017 - Seppo Vainio: "Bilingual morphological processing".

   

  07.06.2017 - Светозар Димитров: "Изследване на референтна активност и страх от унищожение при шизофренни пациенти".

   

   

 • есен 2017/2018
 • 25.10.2017 - семинар с гост-лектори от Фондация "Single step".

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  15.11.2017 - семинар с гост-лектор д-р Диана Димитрова от Университета в Кьолн.

  Тема: "The processing of important information in language"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  29.11.2017 - семинар с лектори: доц. д-р Лилия Гурова и гл. ас. д-р Надя Колчева

  Тема: д-р Колчева ще разкаже за участието си в "15-ти европейски конгрес по психология", а доц. Гурова за "Деветият европейски конгрес по аналитична философия: тенденции и българско участие в него"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  06.12.2017 - семинар с лектор гл. ас. д-р Иво Попиванов

  Тема: "Поведенчески дефицити и затруднения в разпознаването на емоции при различни деменции с ранно начало"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  03.01.2018 - семинар с лектор гл. ас. д-р Светослав Савов

  Тема: "Основана на доказателства терапия ли е психоанализата: митове и реалност"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  17.01.2018 - семинар с лектор доц. д-р Никола Атанасов

  Тема: Представяне на книгата "Migration: Trauma in Transition" и запознаване с международния проект "Миграцията: травма в преход".

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2017/2018
 • 21.03.2018 - семинар с гост-лектор Петър Димков

  Тема: „Невродинамика на креативността у Зигмунд Фройд и Карл Ясперс"

  Кога: 16:20 - 17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката

  Език: български

   

  28.03.2018 - семинар с лектор Антон Дончев, НБУ.

  Тема: "Връзката между обяснителна сила, степени на потвърждение и приорни вероятности: резултати от пилотно изследване"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  25.04.2018 - семинар с лектор Велислава Донкина

  Тема: "Балинт групи в контекста на интензивната болнична помощ. Емоционалният дебрифинг и психологичната грижа за медицинските екипи като част от съвременната болнична практика"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

   

  16.05.2018 - семинар с лектор Тома Сртле, Университет в Любляна, Словения

  Тема: "First versus third person approaches to researching and understanding decision-making"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  30.05.2018 - семинар с лектор Милкица Нешич, Университет в Ниш, Сърбия

  Тема: "The relationships among consciousness, attention and working memory"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: заседателната зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  06.06.2018 - семинар с лектор Микал Клинчевич, Полша

  Тема: "The effect of tonality on perception"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  18.07.2018 - семинар с лектор доц. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "COMPARING TWO APPROACHES TO ASSESSING EXPLANATORY POWER: INFERENTIAL CONTENT VS. STATISTICAL RELEVANCE"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

   

  18.07.2018 - семинар с лектор гл. ас. д-р Соня Драгова, НБУ

  Тема: "International Conference „Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective”, Warsaw, 4 - 6.04.2018"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: английски

 • есен 2018/2019
 • 03.10.2018 - семинар с гл. ас. д-р Надя Колчева и гл. ас д-р Любомир Джалев, НБУ

  Тема: "Участие в VII Международен конгрес по междуличностно приемане – отхвърляне, Атина, Гърция, 15-18 май 2018 г."

  Кога: 16:20-17:05

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  03.10.2018 - семинар с гл. ас. д-р Кирил Костов и гл. ас. д-р Армина Джанян, НБУ

  Тема: "Участие в 7-та международна конференция „Международна конференция по пространствено познание” (International Conference on Spatial Cognition, ICSC 2018 Rome), 10-14 септември 2018"

  Кога: 17:05-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  31.10.2018 - семинар с гост-лектор Ирина Георгиева

  Тема: "Принудителни мерки за психиатрично лечение – научни изследвания за подобряване на клиничната практика"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  14.11.2018 - семинар с доц. д-р Росен Люцканов

  Тема: "Blindspots, paradoxes, and rationality"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  5.12.2018 - семинар с доц. д-р Лилия Гурова

  Тема: представяне и обсъждане на книгата “ОБЯСНЕНИЕ, РАЗБИРАНЕ И ИЗВОД"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  12.12.2018 - семинар с докторант Елена Пседерска

  Тема: "Разлики в импулсивността и емоционалната преработка при индивиди, зависими от опиати или стимуланти. Ефекти на психопатията и продължителността на ремисия."

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2018/2019
 • 06.03.2019 - семинар с гост-лектор Dusan Stamenkovic

  Тема: "An Individual-Differences Approach to the Study of Metaphor Comprehension"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  10.04.2019 - семинар с Мартин Янков

  Тема: "Любовни стилове"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 408, II

  Език: български

   

  15.05.2019 - семинар с гост-лектор Olga Markic от Университета в Любляна, Словения

  Тема: "Extended Cognition"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: английски

   

  29.05.2019 - семинар с Йолина Петрова, НБУ

  Тема: "Особености на честотните ефекти“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  05.06.2019 - семинар с гост-лектор д-р Николай Рачев, СУ

  Тема: "Знаех ли си, че така ще стане? Приложение на мултикомпонентния подход към ретроспективния уклон във връзка със съдебно решение за Национален Парк „Пирин“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  12.06.2019 - семинар с гост-лектори проф. Юлиана Йорданова и проф. Васил Колев, БАН

  Тема: „Сън и креативност: ролята на съня за осъзнаване на имплицитно знание“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  26.06.2019 - семинар с гост-лектор доц. Златогор Минчев от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН

  Тема: „Биометрични валидации за смесени дигитални реалности“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: зала 407, корпус 1

  Език: български

 • есен 2019/2020
 • 16.10.2019 - публична лекция с доц. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "Колко далеч може да ни отведе кризата на репликацията в съвременната наука?“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  23.10.2019 - семинар с гл. ас. д-р Иван Ванков, НБУ

  Тема: "Структура на мисълта“

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

   

  04.12.2019 - семинар с гост-лектор д-р Милена Джельова

  Тема: ”Възприятие на емоционалното изражение на лицето"

  Кога: 16:20-17:50

  Къде: Семинарна зала на библиотеката, корпус 1

  Език: български

 • пролет 2019/2020
 • 03.06.2020 - уебинар с гост-лектор Михаела Барокова, Бостънски Университет, САЩ

  Тема: "Explorations of Language and Communication in Autism Spectrum Disorder."

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски

  Линк към уебинара: https://bostonu.zoom.us/j/92596726411

 • есен 2020/2021
 • 11.11.2020 - публична лекция с проф. д-р Лилия Гурова, НБУ

  Тема: "Отвъд противопоставянето на обяснение и разбиране"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  18.11.2020 - уебинар с гост-лектор Мария Дамянова, Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Йоан Рилски"

  Тема: "Functional Neurological Disorder/Psychogenic Non-epileptic Seizures: neuropsychological characterisation and contemporary treatment paradigm"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски език

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  25.11.2020 - публична лекция с доц. д-р Морис Гринберг, НБУ

  Тема: "Вземане на решения и съзнание"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  02.12.2020 - семинар с преподаватели и студенти от департамент "Когнитивна наука и психология"

  Тема: "Какво е да си делегат на конгрес? Отзвуци от 9-тия конгрес по психология, 13-15.11.2020 г."

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  16.12.2020 - публична лекция с ас. д-р Мартин Янков, НБУ

  Тема: "Взаимовръзки между чувството за хумор и тъмната триада"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

   

  6.01.2021 - уебинар с  гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов, НБУ

  Тема: "Представяне на функционалните възможности на програмата FaceGen за създаване на триизмерни модели на човешки лица"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: български

  Линк към уебинара: https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09

 • пролет 2020/2021
 • 07.04.2021 - уебинар с гост-лектор Maciej Iwanowicz

  Тема: "Is there a role for video game-based interventions in the enhancement of mental health and the treatment of mood and neurodegenerative disorders? The utilisation of the new media in the field of psychology and the expansion of treatment procedures"

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски

  Линк към уебинара:https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

   

  28.04.2021 - уебинар с лектор д-р Ирина Георгиева и колеги

  Тема: "The impact of the Covid-19 pandemic on citizens' life: findings from international comparative study in 11 countries".

  Кога: 16:20-17:50

  Език: английски

  Линк към уебинара:https://us02web.zoom.us/j/87680344877?pwd=Y3Rab0tRaGhhZVZMa1oySS9vbGdwdz09