ДепартаментКогнитивна наука и психология

Партньори

ЕРАЗЪМ


Университет в Оснабрук, Германия
Университет в Атина, Гърция
Университет „Ла Сапиенца”, Италия
Университет в Тренто, Италия
Университет в Сиена, Италия
Университет "Радбауд", Наймеген, Холандия
Университет "Lyon II Lumiere", Франция
Университет "Paris X Nantere", Франция
Университет "Naple Federico II", Италия
University of Franche-Comte, Франция

CEEPUS

University of Vienna
University Pavaresia
University of Rijeka
University of Zagreb
Charles University in Prague
Eötvös Loránd University
Budapest University of Technology and Economics
Jagiellonian University in Cracow
Comenius University in Bratislava
University of Ljubljana

Международни организации

Cognitive Science Society
The British Psychological Society
The European Society for Cognitive Psychology
Cambridge University, UK;
University of Heidelberg, Germany;
University College London, UK;
CNRS/University of Burgundy, France;
University College Dublin, Ireland;
University of Athens, Greece; CNR, Italy;
University of British Columbia, Canada
University of Liverpool, UK;
University of Helsinki (Finland);
University of Aarhus (Denmark);
University of Groningen (The Netherlands);
University of Salzburg (Austria);
University of Zurich (Switzerland);
Brunel University (UK)
German Research Center for Artificial Intelligence, ARG, Gmbh, Austia;
Radon Labs, Gmbh, Germany;
Sirma Group, Bulgaria
University of Lund (Sweden);
University of Wurzburg (Germany);
University of Vienna (Austria);
Institute for Superior Technology (Portugal);
University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland;
Technical University of Graz, Austria; University of Oslo, Norway;
University of Copenhagen, Denmark;
Tobii technology, Sweden;
VBS Petrol Holding (Bulgaria),
Incodev (France),
IStar training (France)

Български организации

Дом за медико-социални грижи „Света София”
Дневен център за бездомни младежи – 16 +
Дом за временно настаняване на деца „Вяра, надежда, любов”
Център по военна психология психопрофилактика – ВВМА
Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди
Дневен център за деца със специални нужди “Покров Богородичен”
23 СОУ “Фредерик Жюлио Кюри”
56 – СОУ проф. Константин Иречек – Люлин 8


ЦЕНТРАЛНО- И ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО КОГНИТИВНА НАУКА