facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Документи

 

ГРАФИК НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ЩАТНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ГРАФИК НА ЗАЩИТИТЕ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

БЛАНКИ

Заявление за явяване на държавен изпит (бакалавърски тест)

Заявление за разработване на бакалавърска теза

Заявление за разработване на магистърска теза

Декларация за авторство

Образец на рецензия на бакалавърска теза

Мнение на научен ръководител на бакалавърска теза

Бланки за оценяване и отчитане на стаж

Бланка за оценяване на реферат

Бланка за оценяване на критичен анализ

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ“

 

Етични правила за провеждане на експерименти

Правилник за дейността на Комисия по етика на научните изследвания в департамент „Когнитивна наука и психология“

Бланка за съгласие за участие в експерименти

Бланка за заявка за одобрение на изследване

 

Заявките за одобрение на изследване към Комисия по етика на научните изследвания към департамент „Когнитивна наука и психология“ се изпращат по имейл и на хартиен носител в два екземпляра.

e-mail: psy_ethics@nbu.bg

Заявленията на хартиен носител се приемат от секретар-специалистите в офис 401, корпус 1, от 10:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч. всеки делничен ден. Телефон за връзка: 02/8110 401.

 

ВАЖНО! На Департаментен съвет на 22.05.2019 г. се гласува и прие подаването на заявки за одобрение от Комисията по етика да става само и единствено от преподаватели (научни ръководители). Решението влиза в сила от 22.05.2019 г. Заявления подадени директно от студент няма да бъдат разглеждани!