ДепартаментКогнитивна наука и психология

Документи

 

ГРАФИК  НА ЗАЩИТИТЕ НА БАКАЛАВЪРСКИ ТЕЗИ, ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ  ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЕПАРТАМЕНТ „КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ“  пролетен семестър 2017/18

 

БЛАНКИ

Заявление за явяване на държавен изпит (бакалавърски тест)

Заявление за разработване на бакалавърска теза

Заявление за разработване на магистърска теза

Заявление за разработване на емпирично изследване (за студенти до випуск 2011 включително)

Декларация за авторство

Образец на рецензия на бакалавърска теза

Бланки за оценка на емпирично изследване:

от научен ръководител (свали xls)

от рецензент (свали xls)

от член на комисията (свали xls)

Мнение на научен ръководител на бакалавърска теза

Бланки за оценяване и отчитане на стаж

Бланка за оценяване на реферат

Бланка за оценяване на критичен анализ

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ“

 

Правилник за дейността на Комисия по етика на научните изследвания в департамент „Когнитивна наука и психология“

Примерни текстове на съгласия за участие в експерименти

Примерна заявка за одобрение на изследване

Етични правила за провеждане на експерименти

За контакт