facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Докторанти

Йолина Атанасова Петрова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Йолина Атанасова Петрова, департамент "Когнитивна наука и психология", НБУ.

Тема на дисертацията: „Критични условия, при които се проявява ефектът на обърнатата базова честота“ (“Critical conditions for observing the inverse base-rate effect”)

Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност “Обща психология“.

 

Научно жури: 

 1.  Доц. д-р Милена Митева Мутафчиева, НБУ, ПН 3.2. Психология (становище)
 2. Проф. д-р Лилия Александрова Гурова – НБУ, ПН 2.3. Философия (рецензия)
 3. Проф. д-р Катя Георгиева Стойчева – ИИНЧ, БАН, ПН 3.2. Психология (становище)
 4. Проф. д-р Васил Николов Колев – Институт по невробиология, БАН, ПН 7.1. Медицина (становище)
 5. Доц. д-р Николай Руменов Рачев – СУ „Св. Климент Охридски“, ПН 3.2. Психология (рецензия)  

 

 • Име на докторанта
  Йолина Атанасова Петрова
 • Тема на дисертацията
  "Критични условия, при които се проявява ефектът на обърната базова честота" ("Critical conditions for observing the inverse base-rate effect")
 • Научен ръководител
  доц. д-р Пенка Христова
 • Дата и час на защитата
  04.10.2023 / 16:00
 • Зала
  зала 20, корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Веселина Христова Къдрева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Веселина Христова Къдрева, департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.

Тема на дисертацията: „Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели“

Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност “Обща психология“. 

 

Научно жури:

 1. Проф. д-р Лилия Александрова Гурова – НБУ, ПН 2.3. Философия (становище)
 2. Доц. д-р Пенка Йорданова Христова – НБУ, ПН 3.2. Психология (рецензия)
 3. Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова – Драганова – ИИНЧ, БАН, ПН 3.2. Психология (рецензия)
 4. Проф. д-р Станислава Йорданова Стоянова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПН 3.2. Психология (становище)
 5. Доц. д-р Николай Руменов Рачев – СУ „Св. Климент Охридски“, ПН 3.2. Психология (становище)  

 

 • Име на докторанта
  Веселина Христова Къдрева
 • Тема на дисертацията
  "Морална преценка и емоции: изследвания с помощта на био-показатели"
 • Научен ръководител
  проф. д-р Морис Гринберг
 • Дата и час на защитата
  18.09.2023 / 15:00
 • Зала
  зала 407, корпус 1, НБУ

Прикачени файлове

Eлена Христова Пседерска

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Елена Христова Пседерска, департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.

Тема на дисертацията: "Импулсивност и негативна афективност при индивиди, зависими към опиати, в различни стадии на ремисия" 

Професионално направление:  3.2. Психология, научна специалност “Обща психология“.

 

Научно жури:

 1. Доц. д-р Милена Митева Мутафчиева – НБУ, ПН 2. Психология (становище)
 2. Доц. д-р Пенка Йорданова Христова – НБУ, ПН 2. Психология (рецензия)
 3. Проф. Петър Маринов Маринов, д.н. – Тракийски университет – Стара Загора, ПН1. Медицина (становище)
 4. Проф. Дроздстой Стоянов Стоянов, д.н. – Медицински университет – Пловдив, ПН1. Медицина (становище)
 5. Доц. д-р Камелия Дончева Ханчева – СУ „Св. Климент Охридски“, ПН2. Психология (рецензия)

 

 • Име на докторанта
  Елена Христова Пседерска
 • Тема на дисертацията
  "Импулсивност и негативна афективност при индивиди, зависими към опиати в различни стадии на ремисия" 
 • Научен ръководител
  доц. д-р Никола Атанасов, доц. д-р Жасмин Василева
 • Дата и час на защитата
  15.07.2022 / 10:00
 • Зала
  20, Корпус I

Прикачени файлове

Гергана Илиева Кузмова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Гергана Илиева Кузмова, Департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.

Тема на дисертацията: „Взимане на решения при негативни емоционални състояния и заплаха от изпадане от група“

Професионално направление:  3.2 Психология, Научна специалност: Обща Психология.

 

Научно жури:

1. доц. д-р Лилия Александрова Гурова, (НБУ), професионално направление 2.3. Философия (становище);

2. проф. Толя Ангелова Стоицова, д.н., (НБУ), професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (рецензия);

3. проф. д-р Йоланда Константинова Зографова-Драганова,(ИИНЧ, БАН), професионално направление 3.2. Психология (становище);

4. проф. Наталия Христова Александрова, д.н., (СУ), професионално направление 3.2. Психология (рецензия);

5. доц. д-р Валери Денев Тодоров, (Академия на МВР - София), професионално направление 3.2. Психология (становище).

 • Име на докторанта
  Гергана Илиева Кузмова
 • Тема на дисертацията
  „Взимане на решения при негативни емоционални състояния и заплаха от изпадане от група“
 • Научен ръководител
  доц. д-р Морис Гринберг
 • Дата и час на защитата
  27.11.2019 / 16:30
 • Зала
  Семинарна зала на библиотеката

Прикачени файлове

Кристина Гоцева-Българанова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Кристина Гоцева-Българанова, Департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.
Тема на дисертацията: "Теории за менталния свят при децата".
Професионално направление:  3.2 Психология, Научна специалност: Обща Психология.

 

Научно жури:

1. Проф. Стефан Матеев, дн. – вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия);

2. Доц. д-р Елена Андонова - вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (становище);

3. Проф. Пламен Калчев, д.н. - външен член, СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.2 Психология (рецензия);

4. Проф. д-р Йоланда Зографова-Драганова - външен член, ИИНЧ - БАН, професионално направление 3.2 Психология (становище);

5. Проф. Георги Карастоянов, д.н. - външен член, Военна академия "Г. С. Раковски, професионално направление 3.2 Психология (становище).

 • Име на докторанта
  Кристина Гоцева-Българанова
 • Тема на дисертацията
  "Теории за менталния свят при децата"
 • Научен ръководител
  доц. д-р Елена Андонова
 • Дата и час на защитата
  24.10.2018 / 16:20
 • Зала
  Семинарна зала на библиотеката

Прикачени файлове - научен ръководител

Кирил Костов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Кирил Костов, Департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.
Тема на дисертацията: "Възприятие на предмети, предразполагащи към действие: недооценената, но ключова роля на вниманието".
Професионално направление:  3.2 Психология, Научна специалност: Обща Психология.

 

Научно жури:

1. Доц. д-р Морис Гринберг - вътрешен член, професионално направление 4.1 Физически науки (рецензия)

2. Проф. Стефан Матеев, дн. – вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)

3. Проф. Анджело Кангелоси - външен член, професионално направление Психология (рецензия)

4. Проф. Божидар Димитров, дн. – външен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

5. Доц. д-р Валентина Григорова - външен член, научна специалност: Физиология на животните и човека; Психология; Психофизиология (становище)

 • Име на докторанта
  Кирил Костов
 • Тема на дисертацията
  "Възприятие на предмети, предразполагащи към действие: недооценената, но ключова роля на вниманието"
 • Научен ръководител
  Проф. Стефан Матеев, дн
 • Научен консултант
  гл. ас. д-р Армина Джанян
 • Дата и час на защитата
  17.07.2017 / 15:30

Прикачени файлове - научен ръководител

Светослав Савов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Светослав Савов, Департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.
Тема на дисертацията: „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти”
Професионално направление:  3.2 Психология, Научна специалност: Обща Психология

 

Научно жури: 

Доц. д-р Емилия Алексиева - вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

Доц. д-р Никола Атанасов -  вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)

Проф. д-р Цанка Попзлатева -  външен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

Доц. д-р Дияна Циркова -  външен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)

Доц. д-р Павлина Петкова - външен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)

 

 • Име на докторанта
  Светослав Савов
 • Тема на дисертацията
  Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти
 • Научен ръководител
  Доц. д-р Никола Атанасов
 • Дата и час на защитата
  27.06.2016 / 13:30
 • Зала
  407, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Александър Енчев Герганов

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на Александър Герганов, Департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ.
Тема на дисертацията: „Perceptual Learning – Perceptual Changes in Learning New Categories”
Професионално направление:  3.2 Психология, Научна специалност: Обща Психология

 

Научно жури:

Проф. Гарисон Котрел – външен член, професионално направление 3.2 психология (становище)

Проф. Божидар Димитров– външен член, професионално направление 3.2 психология (рецензия)

Доц. Мария Трифонова – външен член, професионално направление 3.2 психология (становище)

Доц. Морис Гринберг – вътрешен член, професионално направление 4.1 физически науки (становище)

Проф. Стефан Матеев – председател, вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

 

 

 • Име на докторанта
  Александър Енчев Герганов
 • Тема на дисертацията
  Perceptual Learning – Perceptual Changes in Learning New Categories
 • Научен ръководител
  доц. д-р Морис Гринберг
 • Дата и час на защитата
  15.07.2015 / 17:00
 • Зала
  корпус 1, аудитория 409 на НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Луиза Шахбазян

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ.
Професионално направление: 3.2 Психология, Научна специалност: Обща психология


Научно жури:

Проф. Андрю Колман – външен член, професионално направление 3.2 психология (становище)
Проф. Божидар Димитров– външен член, професионално направление 3.2 психология (становище)
Доц. Димитър Митов – външен член, професионално направление 3.2 психология (рецензия)
Доц. Лилия Гурова – вътрешен член, професионално направление 2.3 Философия (становище)
Проф. Стефан Матеев – председател, вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

 

 • Име на докторанта
  Луиза Шахбазян
 • Тема на дисертацията
  Analogies and understanding intentions
 • Научен ръководител
  доц. д-р Лилия Гурова
 • Дата и час на защитата
  08.07.2015 / 17:00
 • Зала
  корпус 1, аудитория 409

Прикачени файлове

Теодора Пападополу

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Професионално направление: 3.2 Психология, Научна специалност: Обща психология

 

Научно жури:

Проф. д-р Енчо Герганов - председател, вътрешен член; професионално направление: 3.2 Психология; научна специалност: Обща психология (становище)

Проф. Ивайло Търнев, дмн. – вътрешен член; професионално направление: 7.1 Медицина; научна специалност: Неврология (рецензия)

Проф. Людмил Мавлов, дн – външен член, професионално направление 7.1 Медицина; научна специалност: Неврология (становище)

Проф. Ваня Матанова, дн. – външен член, професионално направление 3.2 Психология; научна специалност: Медицинска психология (становище)

Доц. д-р Иванка Асенова – външен член, професионално направление 3.2 Психология; научна специалност: Медицинска психология (рецензия)

 

 

 • Име на докторанта
  Теодора Пападополу
 • Тема на дисертацията
  Понятието прототип и семейно сходство в когнитивната семантика. Експериментално изследване
 • Научен ръководител
  проф. Енчо Герганов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  18.05.2015 / 14:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Иван Ванков

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ на Иван Ванков с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

Професионално направление: 3.2 Психология, Научна специалност: Обща психология

 

Научно жури:

Доц. д-р Морис Гринберг – председател, вътрешен член, професионално направление 4.1Физически науки (становище)

Проф. Стефан Матеев, д.н. – вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

Доц. д-р Надежда Бочева – външен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия)

Доц. д-р Димитър Митов – външен член, професионално направление 4.3 Биологични науки (становище)

Проф. Божидар Димитров – външен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)

 

 • Име на докторанта
  Иван Ванков
 • Тема на дисертацията
  Въплъщаване на релациите и аналогиите в действията
 • Научен ръководител
  доц. д-р Бойчо Кокинов
 • Дата и час на защитата
  15.04.2015 / 15:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове - научен ръководител

Евгения Христова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.
Професионално направление: 3.2 Психология, Научна специалност: Обща психология


Научно жури
:

Доц. д-р Георги Менгов – външен член, професионално направление 3.8 Социални, стопански и правни науки (становище)
Проф. Елка Николаева Тодорова, д.с.н.– външен член, професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата (рецензия)
Доц. д-р Морис Гринберг – вътрешен член, професионално направление 4.1 Физически науки (становище)
Проф. д-р Станислава Стоянова– външен член, професионално направление 3.2 Психология (становище)
Проф. Стефан Матеев, д.н. – председател, вътрешен член, професионално направление 3.2 Психология (рецензия) • Име на докторанта
  Евгения Христова
 • Тема на дисертацията
  Играта ‘Дилема на затворника’: Когнитивни аспекти при преценка и взимане на решение.
 • Научен ръководител
  доц. д-р Морис Гринберг
 • Дата и час на защитата
  04.04.2014 / 16:00
 • Зала
  Заседателна зала на Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове