ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Милена МутафчиеваДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: -

E-mail: mmutafchieva@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Доц. д-р Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2007г. е доктор по Когнитивна наука на НБУ, а от 2009г. доктор по Психология на развитието на ВАК. От 1997г. е хоноруван преподавател в НБУ, а от 2003г. щатен асистент. ОТ 2003г. до 2008г. е директор на бакалавърска програма „Психология“, от 2006г. до 2012г. директор на магистърска програма „Психология на развитието“ в НБУ. От 2008г. до 2010г. е била директор на Центъра за обучителни ресурси на НБУ. От 2009г. до 2015г. е член на УС на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия. От 2015г. до 2017г. е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодраматични обучителни организации (Federation for Psychodrama Training Organisations).