ДепартаментКогнитивна наука и психология

Преподаватели

доц. д-р Елена Андонова

доц. д-р Елена Андонова

доц. д-р Емилия Алексиева

доц. д-р Емилия Алексиева

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Морис Гринберг

доц. д-р Морис Гринберг

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Пенка Христова

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Евгения Христова

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Кирил Костов

гл. ас. д-р Кирил Костов

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Методи Коралов