ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Маргарита Дилова

доц. д-р Маргарита Дилова

Име   доц. д-р Маргарита Дилова

email: dilova@abv.bg

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: психологията на личността

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: социалната психология

 

Възможности за експертиза в областта на: психологията на личността

 

Преподавателски интереси в областта на: психологията на личността

 

Образование:

 

1984 – д-р по психология в Централната лаборатория по психология към БАН

1976 – висше образование по психология към Техническия университет в Дрезден, Германия

 

Членство в организации: Дружество на психолозите в България

 

По-важни публикации:

 

Дилова, М. (2008). Експериментална психология на себепознанието. София: изд. на НБУ

 

Герганов, Е., Дилова, М., Велинова, И. (2002). Психология за 9 клас. С., Просвета.

 

Бояджиева, П., Паспаланова, Е., Герганов, Е., Петкова, К.,   Дилова, М. (1994). Образованието извън училищните стени.  София: Гал-Ико.

 

Герганов, Е., Петкова, К., Паспаланова, Е., Дилова, М. (1992).   Българинът пред политически избор. София: Критика и хуманизъм.

 

Gerganov, E., Dilova, M., Petkova, G., Paspalanova, E. (1996).    Culture-specific approach to the study of   individualism/collectivism. European Journal of Social  Psychology, Vol. 26, 277-297.

 

Gerganov, E., Dilova, M., Paspalanova, E., Petkova, K. (1995). Voting in the first posttotalitarian elections in Bulgaria.. Political Psychology, Vol. 16, 4, 737 - 748.