ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-БългарановаДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: -

E-mail: kgotseva@nbu.bg

Приемно време: Вторник 13:30-15:30 414 Б I Корпус,Сряда 13:00-15:00 414 Б I Корпус