ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Елена Паспаланова

доц. д-р Елена Паспаланова

Име доц. д-р Елена Паспаланова

email: epaspalanova@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: социалната психология – индивидуалистични и колективистични ориентации, социални нагласи; методология на социалнопсихологическите изследвания

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: психология на междукултурните различия

 

Възможности за експертиза в областта на: методология на психологическите изследвания – разработване на психологически тестове

 

Образование:  

 

1973 г. СУ “Св. Климент Охридски”,

1980 г. Институт по психология, Варшавски университет, Полша

 

Членство в организации:

Дружество на психолозите в България

 

Участие в национални и международни проекти:

 

ESTIA-EARTH Lifelong Learning Erasmus Network, 142418-LLP-1-2008-1-GR-ERASMUS-ENW

 

Награди: Отличник на БАН

 

По-важни публикации:

 

Психологически измерения на индивидуализма. 1999. София

Culture-specific approach to the study of individualism/collectivism. European Journal of Social Psychology, 1996, vol. 26, 277-297, (в съавторство).

Убеждението за човешките права – източници и психични последици, 2012, Военен журнал, кн.1, с. 54-73