ДепартаментКогнитивна наука и психология

ас. Веселина Къдрева

ас. Веселина Къдрева

ас. Веселина Къдрева

e-mail: vkadreva@nbu.bg

Академична длъжност: асистент