ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Любомир Джалев

гл. ас. д-р Любомир Джалев



Департамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: -

E-mail: ldjalev@nbu.bg

Приемно време: Вторник 15:00-17:00 403 I Корпус,Петък 15:00-17:00 403 I Корпус