facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Статистически методи в поведенческите и социалните науки : 3. прeраб. и доп. изд.

statisticheski-metodi_184x250_fit_478b24840a

Статистически методи в поведенческите и социалните науки : 3. прeраб. и доп. изд.

Калинов, Красимир Бойчев.- София: Нов български университет, 2013.- ISBN: 9789545357985

Други публикации

“Статистически методи в поведенческите и социалните науки” е книга, чиято основна цел е да запознае читателя с принципите за разбиране на базовите статистически процедури, използвани в областта на поведенческите и социални науки, както и да подпомогни интересуващите се от приложната страна на статистиката в усилията им да навлязат в тази традиционно трудна за нематематиците област. Книгата има характер на въведение в тази дисциплина, така че изложението започва с най-елементарните описателни методи и след това се поднасят по- сложните подходи.

Автор: проф. Красимир Калинов, 2013