facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Невробиологични основи на човешкото поведение

nevrobiologichni-problemi-na-choveshkoto-povedenie_184x250_fit_478b24840a

Невробиологични основи на човешкото поведение

Пирьова, Боряна Генчева.- София: Нов български университет, 2011.- ISBN: 9789545356469

Научни и учебни издания

“Невробиологични основи на детското развитие” е преиздание на третата книга на проф. Боряна Пирьова, предназначени за студенти по психология (2008). Първите две са “Биологична психология” (2000) и “Поведенческа медицина” (2004). Като автор Б. Пирьова показва един достъпен и едновременно с това издържан научен подход при представяне на текстове из областта на невробиологията. Книгата е предназначена за студенти, но изглежда по-скоро като монография, защото е използвана съвременна литература от международно утвърдени списания. В стила на добрите съвременни учебници са представени в специални карета резултати от изследвания, които дават представа за методологията на научните разработки. Това са кратки преразкази на научни статии по важни ключови въпроси, написани по изключително достъпен начин за всяка читателска аудитория. В книгата са застъпени важните за психолозите проблеми, датиращи твърде отдавна - за отношението вродено - придобито.
Книгата представя:
Информация за невробиологичните основи на детското развитие;
Разбиранията за значението на пренаталното развитие и условията, в които протича ранното детство, когнитивните процеси, езиковото развитие, личностното изграждане на човека;
Взаимоотношението между наследствените фактори и влиянието на средата за детското развитие;
Поведенчески аспекти на развитието и някои поведенчески отклонения;
Най-често срещаните вродени и наследствени заболявания и значението на факторите и средата за преодоляване на наследствените предразположения.
Книгата е подходяща за млади и бъдещи родители, които искат да знаят за възможните генетични усложнения на тяхното дете, обяснени на един уникално лесен и разбираем език.

Книгата бе официално представена от проф. Енчо Герганов в книжарницата на НБУ на ул. “Мальовица” на 02.04.2008 г.

Автор: проф. Боряна Пирьова, д.н., 2011