facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Несъзнаваните аналогии: Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това

eosprod-250609-ph_184x250_fit_478b24840a

Несъзнаваните аналогии: Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това

Христова, Пенка. - София: Нов български университет, 2017. - ISBN: 9789545359989

Научни и учебни издания

Ако сме съгласни, че мисленето за и чрез релации е белег за човешка интелигентност, то как да приемем твърдението, че мисленето по аналогия е труден процес? Тип 1 или Тип 2 процес е мисленето по аналогия? Защо се твърди, че аналогиите са когнитивно сложен процес, и можем ли да ги използваме, без да ги осъзнаваме и без да хабим когнитивни ресурси? В тази книга се търси отговор на такива въпроси, като се анализират резултатите от съществуващите изследвания върху мисленето по аналогия, някои от които са планирани и проведени в лабораториите на департамент „Когнитивна наука и психология“ на Нов български университет.