facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Проф. Сийка Пенчева, д.н.

Проф. Сийка Пенчева, д.н.

(1934 – 2021 г.)

 

Проф. Сийка Пенчева е родена на 25 февруари, 1934 г. Следва медицина във Висшия медицински институт в София, където по-късно работи като асистент в Катедрата по нервни болести. Специализира невропсихология в Москва, при световноизвестния руски учен Александър Лурия. През 1973 г. преминава на работа в БАН, първоначално в Института за изучаване на мозъка, а след неговото закриване –  в Института по психология.  През 1976 г. защитава дисертация, за която й е присъдена научната степен „кандидат на науките“, а през 1989 г., след защита на докторат на тема „Перцепция и функционална церебрална асиметрия  в норма и огнищни мозъчни увреди“ получава научната степен „доктор на науките“. От 1997 до 2004 г. Сийка Пенчева е професор в Нов български университет.

 

Проф. Сийка Пенчева преподава в НБУ от самото създаване на университета през 1991 г. и до 2004 г. води курсове по когнитивна невропсихология, структура и функции на мозъка, неврология и биопсихология.  

 

Научните интереси на проф. Пенчева са в областта на невропсихологията и са свързани с функционалната мозъчна асиметрия при организацията на когнитивните процеси. Тя е автор на над 100 научни публикации, включително и книгите „Латерализация на мозъчните функции“ (1986, Изд. „Медицина и физкултура“) и „Когнитивна невропсихология“ (2000, Изд. „Веда Словена – ЖГ“).