facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

проф. Людмил Мавлов, д.н.

проф. Людмил Мавлов, д.н.

(1933 – 2022 г.)

 

Проф. Людмил Мавлов е роден на 27.08.1933 г. Завършва Висшия медицински институт в София през 1957 г. и започва професионалната си кариера като ординатор–невролог в Окръжна болница, гр. Варна. През 1970 г. Людмил Мавлов защитава дисертация за „кандидат на науките“, а през 1981 г. му е присъдена научната степен „доктор на науките“. От 1961 до 1971 г. той е научен сътрудник по неврология в Института за изучаване на мозъка към БАН, където през 1971 г. е избран за старши научен сътрудник ІІ степен, а през 1984 г. – за старши научен сътрудник І степен по невропсихология. Към Института за изучаване на мозъка Людмил Мавлов създава първата у нас Лаборатория по невропсихология, на която е директор от 1971 до 1985 г. От 1985 до 2000 г. Людмил Мавлов е професор по неврология и невропсихология в Медицинския университет в София. От 1985 до 1989 г. той е началник на клинично отделение в неврологичната клиника на Университетска болница „Александровска“, а от 1989 до 2000 г. е ръководител на Катедрата по неврология и на Невропсихологичната лаборатория в Медицинския университет в София. От 1997 до 2008 г. Людмил Мавлов е професор по невронауки в Нов български университет.

 

 

Проф. Мавлов преподава в програмите по психология и когнитивна наука към департамент „Когнитивна наука и психология“ в НБУ от тяхното начало, поставено през 1992 г. Води различни курсове в областта на невронауките. През 2003 г. той е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“.

 

 

Проф. Мавлов е автор на над 200 научни публикации, сред които няколко монографии. Научното му творчество е получило заслужено международно признание, като негови изследователски постижения се цитират и до днес в най-престижните списания и ръководства в областта на клиничната неврология и невропсихология. Проф. Мавлов е считан за пионер на невропсихологията в България не само защото е създател на първата невропсихологична лаборатория у нас, но и защото е обучил голям брой млади специалисти по невропсихология, някои от които днес са утвърдени учени с международен авторитет в областта.