facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Проф. Боряна Пирьова, д.н.

Проф. Боряна Пирьова, д.н.

 (1943 – 2016 г.)

 

Проф. Боряна Пирьова е родена на 19 януари, 1934 г. в гр. София. През 1957 г. завършва медицина във  Висшия медицински институт в София, където  през 1972 г. защитава дисертация за „кандидат на медицинските науки“, а през 1988 г. получава научната степен „доктор на медицинските науки“. Боряна Пирьова започва професионалната си кариера като ординатор в невропсихиатричната болница в гр. Бяла (1958 – 1959 г.). Последователно работи като асистент по физиология във ВИФ „Георги Димитров“ (1959 – 1962 г.) и Медицинска академия, София (1962 – 1980 г.), където през 1980 г. е избрана за доцент, а през 1990 г. за професор по физиология към Медицинския факултет, на която позиция остава до 2001 г.  От 2001 г. Боряна Пирьова е професор по невробиология в НБУ, департамент „Когнитивна наука и психология“, а през 2002 г. е избрана за почетен професор на университета. Преподава в НБУ до пенсионирането си през 2009 г.

 

Проф. Пирьова  е част от преподавателския екип на Нов български университет от самото създаване на университета през 1991 г. Основните курсове, които води през годините са в областта на неврофизиологията, невробиологичните основи на поведението и поведенческата медицина.

 

Проф. Пирьова е автор на десетки научни публикации върху проблеми от неврофизиологията и невробиологичните основи на поведението на човека, нервно-вегетативната регулация на сърдечно-съдовата система, компютъризираните методи за функционална диагностика на сърдечно-съдовата система и др. Автор е също на 9 учебника и 5 монографии. Нейните учебници „Биологична психология“ (2000, Изд. „Веда Словена – ЖГ“), „Поведенческа медицина“ (2004, Изд. на НБУ) и „Невробиология на детското развитие“ (2008, Изд. на НБУ) са многократно преиздавани и се използват и до днес от студентите в различни университетски курсове.