facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

Доц. д-р Бойчо Кокинов

Доц. д-р Бойчо Кокинов

(1960 – 2013 г.)

 

Доц. д-р Бойчо Кокинов е роден на 27 декември 1960 г. Завършва бакалавърска степен по математика (1983 г.) и магистърска степен по информатика (1985 г.) в СУ „Св. Климент Охридски“.  От 1986 до 1989 г. е докторант, а от 1989 до 2005 г. – научен сътрудник в Института по математика и информатика на БАН. През 2004 г. защитава докторската си дисертация на тема „AMBR1: Един хибриден модел на човешките разсъждения по аналогия“. От 2005 г. до преждевременната си смърт през 2013 г. е доцент по когнитивна наука и компютърни науки в НБУ.  

 

Доц. Бойчо Кокинов присъства в живота на НБУ от самото създаване на университета през 1991 г. По негова инициатива през есенния семестър на 1991/92 г. тогавашният Свободен факултет предлага курсове в област „Когнитивна наука“. Той е създател и пръв директор на магистърската програма по когнитивна наука, стартирала през академичната 1992/93 г. Това  е първата университетска програма по когнитивна наука в Централна и Източна Европа, чието качество се гарантира от Международен научен съвет. От 1994 г. програмата се води на английски език и приема чуждестранни студенти. През същата 1994 г. Бойчо Кокинов  организира първата Международна лятна школа по когнитивна наука, която се  превръща в уникално за региона ежегодно събитие, което се провежда и до днес. От 1997 до 2010 г. той е директор (съвместно с проф. Елизабет Бейтс, САЩ) на създадения по негова инициатива в НБУ Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука. В периода 1999 – 2007 г. Бойчо Кокинов е Заместник-ректор на НБУ, отговарящ за научноизследователската работа и системата за качество на университета, а от 2010 до 2013 г. е  ръководител на департамент „Когнитивна наука и психология“.

 

Като преподавател в НБУ доц. Бойчо Кокинов е водил десетки курсове на български и английски език, сред които „Въведение в когнитивната наука“, „Мислене, разсъждение и решаване на проблеми“, „Конструктивна памет“, „Анализ на протоколи“, „Когнитивно моделиране: символен подход“ и др. Под негово ръководство са защитени 9 докторски дисертации в областта на когнитивната наука и над 10 магистърски тези. Водещ изследовател е в множество национални и международни проекти, от които 6  финансирани от рамковите програми на ЕК. Автор е на над 70 публикации, като основните приноси, с които е известен са свързани с разработваната от него когнитивна архитектура DUAL и основаващите се на нея модели на човешки разсъждения AMBR и JUDGEMAP.

 

Доц. Бойчо Кокинов има основна заслуга за полагане основите и развитието на когнитивната наука в България и интегрирането й в международното изследователско пространство. През 1991 г. той учредява Българското дружество по когнитивна наука и като негов председател съдейства за популяризирането на тази нова за България интердисциплинарна област на науката. Заслугите му към институционализацията на когнитивната наука в Централна и Източна Европа са оценени по достойнство от международната научна общност. През 2011 г. Бойчо Кокинов е избран за член на Борда на международното Общество по когнитивна наука и същата година, по негово предложение, НБУ става домакин на Европейската конференция по когнитивна наука.