ДепартаментКогнитивна наука и психология

 

Ръководител:

проф. д-р Лилия Гурова

корпус 1, офис 402

тел.: 02/8110 402, в. 1402

email: lgurova@nbu.bg

Директор програмен съвет:

гл. ас. д-р Методи Коралов

корпус 1, офис 402

тел.: 02/8110 402

e-mail: mkoralov@nbu.bg

 

Секретар:

Стефка Кърпарова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 и 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 414 Б

тел.: 02/8110 414, в. 14141

e-mail: skarparova@nbu.bg

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология" и майнър програма "Психология":

Цветелина Георгиева

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 и 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 421

e-mail: cgeorgieva@nbu.bg

 

Секретар-специалист за бакалавърска програма "Психология на английски език"; МП "Психология на развитието"; МП "Когнитивна наука (на английски език)"; МП "Клинична психология - психоаналитична перспектива" и МП "Организационна и социална психология":

Силвия Борисова

Приемно време: 

понеделник-петък

10:00 - 12:30 и 13:30 - 16:30 ч.

корпус 1, офис 401

тел.: 02/8110 401

e-mail: s.borisova@nbu.bg 

 

 

Департамент „Когнитивна наука и психология“ е основан през 1992 година и е един от първите три департамента в НБУ. Съставът му е интердисциплинарен – в него работят психолози, невролози, информатици, лингвисти и философи, които осъществяват интензивна изследователска дейност в различни области на когнитивната наука, психологията на развитието, психологията на личността, социалната психология, организационната психология и клиничната психология. Департаментът има богата история на участие в международни изследователски проекти, част е от европейски академични мрежи и е организатор на редица международни конференции.


Департамент „Когнитивна наука и психология“ ръководи обучението в две бакалавърски, четири магистърски и една докторска програма, като част от тях се предлагат на английски език. В разработените от Департамента програми са се обучавали над 1200 студенти, сред които студенти от Централна и Източна Европа, Гърция, Италия, Испания, Германия, Великобритания и САЩ. Съвместно с Центъра по когнитивна наука департамент „Когнитивна наука и психология“ организира ежегодно Международна лятна школа по когнитивна наука, която привлича докторанти, млади учени и студенти от всички континенти.

Структура на департамента

Секция: Когнитивна наука и развитие

Занимава се с изследване на човешката памет, мислене, понятийна система, зрително възприятие, учене, език, както и с тяхното развитие. Провежда приложни изследвания в областта на рекламата, обучението, клиничната практика, взаимодействието човек – външна среда, ползваемостта на продукти и услуги.

Ръководител на секцията: проф. Стефан Матеев, д.н.

Секция: Личностова и социална психология

Занимава се с изследвания в областта на психологията на личността, социалната психология, кроскултурната психология и приложенията на психологията в организационното консултиране, при подбора и развитието на персонала и в училищната среда.

Ръководител на секцията: доц. д-р Маргарита Дилова

Секция: Клинична психология

Занимава се с изследвания в областта на клиничната психология, като следва психоаналитичната парадигма. Извършва практическа дейност, включваща психологическо консултиране и психотерапия. Поддържа тясно сътрудничество с клиники, центрове, терапевтични кабинети.


Ръководител на секцията: доц. д-р Никола Атанасов

Лаборатории:

Лаборатория по експериментална психология
Лаборатория по когнитивно развитие
Лаборатория по невронауки
Лаборатория по ползваемост
Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи


Семинари, школи, конференции:

Семинар на департамент „Когнитивна наука и психология“
Зимна школа по когнитивна наука
Годишна конференция на департамент „Когнитивна наука и психология“
Лятна школа по когнитивна наука