facebook

ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Морис Гринберг

доц. д-р Морис ГринбергДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: (+3592) 8110 416

E-mail: mgrinberg@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Образование

• Висше: 1982-1987 г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност физика
• Академични степени:
1987 г. - Магистър по физика със специализация “Физика на атомното ядро и елементарните частици”;
1994 г. - Доктор (кфн).
• Академични звания:
1999 г. – ст.н.с. ІІ ст. по теоретична ядрена физика

Работа

Постоянна работа:
1987-2000 г. – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, сектор “Ядрена физика и Астрофизика”, Българска академия на науките
Заемана длъжност: старши научен сътрудник IІ ст. (от юни 1999 г.)
2000 г. до сега – Нов Български Университет, департамент “Когнитивна наука и Психология”
Заемани длъжности: извънреден доцент, директор на изследователската бакалавърска програма за квалификация в научните изследвания, директор на лаборатория по ползваемост към ЦИЕЦКН, директор на центъра за оценяване на Нов български университет

• Временни позиции:
1989/90 г. - Обeдинен иснститут за ядрени изследвания, Дубна, Русия - 6 м., научен сътрудник;
1991 г. - пролетен семестър - ВМЕИ, гр. София, катедра по физика, хоноруван асистент, практикум по експериментална физика;
1992 г. - Институт по ядрена физика, Орсе, Франция - 6 м., специализация със стипендия на френското външно министерство;
1994/95 г. - Институт за ядрени науки, Университет “Жозеф-Фурие”, Гренобъл, Франция - 1 г., научен сътрудник (CNRS);
1996/97 г. - Изследователски център Росендорф, Дрезден, Германия - 1 г., пост-докторат;
1998/00 г. - Нов Български Университет, хоноруван преподавател.

Курсове в чужбина и на международни школи, лекции

“Introduction to Connectionist Modeling”, IX and X International Summer School in Cognitive Science, 2001, 2002, Sofia, Bulgaria;
“Connectionist Modeling” and “Dynamic Aspects in Cognitive Modeling”, Lectures at the Spring school in Cognitive science, CEEPUS visitor, 2001, 2002, Bucharest Romania;
“Introduction to Connectionist Modeling”, курс за PhD студенти по когнитивна наука, CEEPUS visitor, 2002, Jagellonian University, Cracow, Poland;
“Dynamic Aspects in Cognitive Modeling”, 2 лекции за PhD студенти по когнитивна наука, Erasmus visitor, 2002, National and Kapodistrian University, Athens, Greece.
“The Dynamic Systems Approach to Cognitive Science”, 3 weeks intensive course, CEEPUS, April 2004, University of Vienna, Austria.
“The Dynamic Systems Approach to Cognitive Science”, XIII and XVII International Summer School in Cognitive Science, 2006 and 2010, Sofia, Bulgaria.

Научни интереси

- Допълваща и алтернативна комуникация, помагащи технологии, контрол с поглед
- Експериментална философия
- Социални и морални дилеми
- Когнитивно моделиране - невронни мрежи и многоагентни системи
- Експериментална икономика: динамични и контекстни ефекти при взимане на решения;
моделиране на процеси на взимане на решение в дилема на затворника;
проследяване на погледа и биосигнали при взимане на решения.
- Когнитивни технологии: конекционистки подходи при извличане на знания от големи бази знания в Интернет; архитектури, основани на големи бази знания.
- Ползваемост и UX: изследване на ползваемост на продукти и услуги; подходи при изграждане на системи за е-обучение.


Публикации:

Публикации/Publications

Допълваща и алтернативна комуникация/Augmentative and Alternative
Communication

1. Гринберг, М., Христова, Е. (2019). Стратегии при използване на допълваща и алтернативна комуникация: Практически съвети за родители и комуникационни партньори. Сборник „Работа с родители“, под печат.
2. Христова, Е., Гринберг, М., & Тодорова, Е. (2019). Обучителна програма за развитие на базови познания и грамотност при деца с физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. Сборник „Работа с родители“, под печат.
3. Hristova, E. & Grinberg, M. (2018). Study: Barriers to the wider deployment of person centred technology in services for persons with disabilities. EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). (https://cutt.ly/RN4UY4).
4. Hristova, E. & Grinberg, M. (2018). Study: Barriers to the wider deployment of person centred technology in services for persons with disabilities: Executive summary. EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). (https://cutt.ly/TN4Yjd)
5. Христова, Е. & Гринберг, М. (2018). Помагащи технологии за контрол с поглед за деца с тежки физически увреждания. Сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“,ISBN 978-954-535-863-0, том 3.
6. Христова, Е., Гринберг, М., Къдрева, В., Палякова, К., & Симеонова, Н. (2018). Използване на система за контрол с поглед в работата с деца и възрастни с нарушения в говора и фината моторика. Сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“,ISBN 978-954-535-863-0, том 3.
7. Христова, Е., & Гринберг, М. (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед и приложението им при работа с деца със специални нужди. Сборник доклади на международна конференция „Логопедични терапии“, ЛЦ Ромел, София. ISBN: 978-954-9458- 24-4, pp. 41–53.
8. Гринберг, М., Христова, Е., Павлова, Д., Давчева, К., Дескова, П., Морфова, А., & Вичева, П. (2017). Помагащи технологии за контрол с поглед в България: Споделяне на опит и добри практики. Сборник доклади на международна конференция „Логопедични терапии“, ЛЦ Ромел, София. ISBN: 978-954-9458-24-4, pp. 173- 191.
9. Христова, Е. & Гринберг, М. (2017). Нагласи и използване на допълващи и алтернативни средства за комуникация в работата с деца със специални нужди: проучване сред ресурсни учители. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология. Продуцентски център ЛМ, София. ISBN: 978-954-91472, 777-789.

Експериментална философия/Experimental Philosophy

10. Rose, D., Machery, E., Stich, S., …, Grinberg, M., … (2019). The Ship of Theseus Puzzle, Oxord Studies in Experimental Philosophy, in press.
11. Cova, F., Olivola, C. Y., Machery, E., Stich, S., Rose, D., Alai, M., ... & Cheon, H. (2018). De Pulchritudine non est Disputandum? A cross?cultural investigation of the alleged intersubjective validity of aesthetic judgment. Mind & Language.
12. Rose, D., Machery, E., Stich, S., Alai, M., Angelucci, A., Berniunas, R., ... & Cohnitz, D. (2017). Behavioral Circumscription and the Folk Psychology of Belief: A Study in Ethno?Mentalizing. Thought: A Journal of Philosophy, 6(3), 193-203.
13. Rose, D., Machery, E., Stich, S., Alai, M., Angelucci, A., Berniunas, R., ... & Cohnitz, D. (2017). Nothing at stake in knowledge. Nous.
14. Machery, E., Stich, S., Rose, D., Alai, M., Angelucci, A., Berniunas, R., ... & Cohnitz, D. (2017). The Gettier Intuition from South America to Asia. Journal of Indian Council of Philosophical Research, 34(3), 517-541.

Когнитивна наука/Cognitive science

15. Hristova, E., & Grinberg, M. (2017). Moral Action Changes Mind Perception for Human and Artificial Moral Agents. In Proceedings of CogSci 2017. Cognitive Science Society, Austin TX.
16. Kuzmova-Paneva, G. & Grinberg, M. (2017). Cooperation in Prisoners’s Dilemma GameAfter Experience of Social Rejection. Proceedings of the VIII National Congress in Psychology, 3-5.11.2017, Sofia, Bulgaria, pp. 620-632.
17. Grinberg, M., & Hristova, E. (2016). Context Dependence of Cooperation Index Judgment Scales in Prisoner’s Dilemma. International Journal INFORMATION CONTENT & PROCESSING, 3(4), http://www.foibg.com/ijicp/vol03/ijicp03, ITHEA (R).
18. Grinberg, M., & Todorov, E. (2016). Cognitive Agent Based Simulation Platform for Modeling Large-Scale Multi-Level Social Interactions with Experimental Games. International Journal INFORMATION CONTENT & PROCESSING, 3(2), http://www.foibg.com/ijicp/vol03/ijicp03, ITHEA (R).
19. Hristova, E., & Grinberg, M. (2016). Should Moral Decisions Be Different for Human and Artificial Cognitive Agents. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society. (pp. 1511–1516). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9
20. Grinberg, M., Hristova, E., & Kadreva, V. (2016). Moral Judgments: Studying People with Helping Professions. In: Papafragou, A., Grodner, D., Mirman, D., & Trueswell, J.C. (Eds.) Proceedings of the 38th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 704 – 709). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN 978-0-9911967-3-9
21. Hristova, E., & Grinberg, M. (2015). Should Robots Kill? Moral Judgments for Actions of Artificial Cognitive Agents. In G. Airenti, B. Bara, & G. Sandini (Eds.), Proceedings of the EuroA-sianPacific Joint Conference on Cognitive Science (pp. 306-311) . CEUR – Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073.
22. Hristova, E., & Grinberg, M. (2015). Influence of Induced Mood on the Rating of Emotional Valence and Intensity of Facial Expressions. In Advances in Neural Networks: Computational and Theoretical Issues (pp. 303-310). Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-18164-6.
23. Hristova, E., Kadreva, V., & Grinberg, M. (2014). Moral Judgments and Emotions: Exploring the Role of ‘Inevitability of death’ and‘Instrumentality of harm’. In P. Bello, M. Guarini, M. McShane, & B. Scassellati (Eds.), Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society
24. Grinberg, M., Dzekov. K., & Hristov, H. (2014). Simpson’s Paradox Effect on Decision Making in Prisoner’s Dilemma Games between Groups. Proceedings of the VII National Congress in Psychology, 31.10-2.11.2014, Sofia, Bulgaria.
25. Kuzmova-Paneva, G. & Grinberg, M. (2014). Cooperating Under the Threat of Being Left Out. Proceedings of the VII National Congress in Psychology, 31.10-2.11.2014, Sofia, Bulgaria.
26. Grinberg M., Hristova, E., Moudova, M., & Boster, J. (2014). Conceptual Spaces for Emotion Identification and Alignment. In Bassis, S., Esposito, A., & Morabito, F. C. (Eds.), Recent Advances of Neural Network Models and Applications (pp. 405-412). Springer International Publishing.
27. Hristova, E., Kadreva, V., & Grinberg, M. (2014). Emotions and Moral Judgment: A Multimodal Analysis. In In Bassis, S., Esposito, A., & Morabito, F. C. (Eds.), Recent Advances of Neural Network Models and Applications (pp. 413-421). Springer International Publishing.
28. Hristova, E., Grinberg, M., Georgieva, I. & Borisova, M. (2013). Cooperation in Prisoner's Dilemma Game: Infuence of Players' Social Roles. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2578 - 2583). Austin, TX: Cognitive Science Society.
29. Grinberg, M., Tomic, S., & Hristova, E. (2013). Prisoner's Dilemma Games between Friends and Foes: Looking for Simpson's Paradox Effects in Cooperation [Abstract]. In M. Knauff, M. Pauen, N. Sebanz, & I. Wachsmuth (Eds.), Proceedings of the 35th Annual Conference of the Cognitive Science Society (p. 3954). Austin, TX: Cognitive Science Society.
30. Grinberg, M., Hristova, E. & Borisova, M. (2012). Cooperation in Prisoner’s Dilemma Game: Influence of Social Relations. In N. Miyake, D. Peebles, & R. P. Cooper (Eds.), Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 408 - 413). Austin, TX: Cognitive Science Society. ISBN: 978-0-9768318-8-4
31. Hristova, E. & Grinberg, M. (2011). Time Course of Eye Movements during Painting Perception. In Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N. (Eds). Proceedings of the European Conference of Cognitive Science. New Bulgarian University Press.
32. Hristova, E., Georgieva, S. & Grinberg, M. (2011). Top-Down Influences on Eye-Movements During Painting Perception: The Effect of Task and Titles. In: A. Esposito et al. (Eds.): COST 2102 Int. Training School 2010 (Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues), LNCS 6456, pp. 104-115. Springer, Heidelberg.
33. Hristova, E., & Grinberg, M. (2011). Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. In Apolloni, B., Bassis, S., Esposito, A., Morabito, C. F. (Eds.). Neural Nets WIRN10 - Proceedings of the 20th Italian Workshop on Neural Nets, FAIA, vol. 226, pp. 311 - 318. IOS press. ISBN 978-1-60750-691-1 (print), 978-1-60750-692-8 (online).
34. Grinberg, M. & Hristova, E. (2011). Eye-tracking and bio-signal study of human-ECA interaction. Poster at the 16Th European Conference on Eye Movements, ECEM2011, 21-25 August, Marseille, Conference abstracts, p. 7, University of Provence, CNRS.
35. Hristova, E., Dalova, G., & Grinberg, M. (2011). Influence of the information about the author and the perception and evaluation of paintings. Poster at the 16Th European Conference on Eye Movements, ECEM2011, 21-25 August, Marseille, Conference abstracts, p. 103, University of Provence, CNRS.
36. Grinberg, M., Hristova E., & Lalev, E. (2010) Models for cooperative decisions in prisoner’s dilemma, In Nefti, S. & Gray, J. (eds.). Advances in Cognitive Systems, IET, London, pp. 169-207.
37. Hristova, E., & Grinberg, M. (2010). Multi-Modal Analysis of Decision Making in the Prisoner’s Dilemma Game. Proceedings of the WIRN 2010: COST 2102 Special session, invited talk, to appear in IOS.
38. Hristova, E., Georgieva, S. & Grinberg, M. (2010). Top-down Influences on Eye-Movements during Painting Perception: The Effect of Task and Titles. Post-proceedings of 3rd COST 2102 International Training School on Toward Autonomous, Adaptive, and Context-Aware Multimodal Interfaces: Theoretical and Practical Issues. LNCS, Springer.
39. Kiriazov, K. & Grinberg, M. (2010). Integrating Emotions in the TRIPLE ECA model. In: Development of Multimodal Interfaces: Active Listening and Synchrony, Esposito, A. et al. (Eds.), LNCS 5967, pp. 122-133.
40. Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). Testing Two Explanations for the Disjunction Effect in Prisoner’s Dilemma Games: Complexity and Quasi-Magical Thinking. Proceedings of the 32th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.
41. Hristova, E. & Grinberg, M. (2010). How we look at paintings: the influence of the viewer’s task. 4rd International Conference on Cognitive Science, Tomsk, Russia, extended abstract.
42. Grinberg M. & Haltakov, V. (2009). The TRIPLE model: connectionist aspects. In: Proceeding of the 2009 conference on Neural Nets WIRN09, Vietri sul Mare, Salerno, Italy, May 28-30, 2009, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 204, pp. 293–305.
43. Grinberg, M., Hristova, E., & Georgieva, S. (2009). Looking at paintings: The influence of titles. 15th European Conference on Eye Movements, abstract, talk.
44. Gerganov, A., Grinberg M., & Goldstone, R. (2009). Partial Position Transfer in Categorical Perceptual Learning. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.
45. Grinberg, M., Haltakov, V., Laftchiev, H., Kostadinov, S., & Kyriazov, K. (2009). The TRIPLE Cognitive Architecture: Implementation of Embodied Agents Based on a Cognitive Model. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society, abstract, poster.
46. Grinberg, M. & Lalev, E. (2009) The Role of Anticipation on Cooperation and Coordination in Simulated Prisoner’s Dilemma Game Playing, G. Pezzulo et al. (Eds.): ABiALS 2008, LNAI 5499, pp. 209–228, Springer.
47. Grinberg M. & Haltakov, V. (2009). Analogy making in the TRIPLE model, In: Kokinov, B., Holyoak, K., & Gentner, D. (Eds), New Frontiers of Analogy Research, Analogy’09, NBU press.
48. Grinberg, M. & Hristova, E. (2009). SARL: A Computational Reinforcement Learning Model with Selective Attention. In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Cognitive Science Society.
49. Grinberg M., & Lalev, E. (2008). Anticipation in Coordination. In: The Challenge of Anticipation, eds: Pezzulo, G., Butz, M. V., Castelfranchi, C., Falcone, R., LNAI 5225, pp. 219–239.
50. Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Investigation of the Players’s Selective Attention in the Prisonner’s Dilemma Game. 3rd International Conference on Cognitive Science, Moscow, June 20-26, Proceedings, p. 62
51. Kostadinov, St., Petkov, G., & Grinberg, M. (2008). Embodied conversational agent based on the DUAL cognitive architecture, Proceedings of WEBIST 2008, International Conference on Web Information Systems and Technologies, Madeira.
52. Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Disjunction effect in prisoner's dilemma: Evidences from an eye-tracking study, Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.
53. Kuzmova., G., Hristova, E., & Grinberg, M. (2008). Effects of action orientation on coping with negativity in prisoners dilemma game playing, Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.
54. Vankov, I., Kiryazov, K., & Grinberg, M. (2008). Impact of emotions on an analogy-making robot. Cogsci 2008, Washington, July 22-26, proceedings.
55. Grinberg, M. & Lalev, E (2008) The Role of Anticipation on Cooperation and Coordination in Simulated Prisoner's Dilemma Game Playing. ABiALS 2008, Muenich, Germany, June 26, proceedings.
56. Chater, N., Vlaev, I., & Grinberg, M. (2008). A new consequence of Simpson’s paradox: Stable cooperation in one-shot prisoner’s dilemma from populations of individualistic learning agents. Journal of Experimental Psychology: General, 136 (3), (lead article).
57. Kostadinov, S. & Grinberg M. (2008). The Embodiment of a DUAL/AMBR Based Cognitive Model in the RASCALLI Multi-Agent Platform (2008). Proceedings of 8th International Conference on Intelligent Virtual Agents, LNCS, 5208, 356-363.
58. Kokinov B., Grinberg M., Petkov G., & Kiryazov, K. (2008). Anticipation by Analogy. In: The Challenge of Anticipation, eds: Pezzulo, G., Butz, M. V., Castelfranchi, C., Falcone, R., LNAI 5225, 189-217.
59. Grinberg, M. & Hristova E. (2007). SARL: A Computational Reinforcement Learning Model with Selective Attention, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany.
60. Popova, M., Hristova, Е., & Grinberg, M. (2007). Comparison of two process tracing methods in iterated Prisoner's Dilemma game, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany.
61. Gerganov, A., Grinberg, M., Quinn, P. C., & Goldstone, R. L. (2007). Simulating Conceptually-Guided Perceptual Learning. CogSci2007 – 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society, August 26-29, 2007, Nashville, Tennessee
62. Grinberg, M. & Hristova, E. (2007). Is Cooperation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game Due to Social Interaction? EuroCogSci07: The second European Cognitive Science Conference, Delphi, Greece, May 23-27, 2007.
63. Petkov, G., Kiryazov, K., Grinberg, M., & Kokinov, B. (2007). Modeling Top-Down Perception and Analogical Transfer with Single Anticipatory Mechanism. EuroCogSci07: The second European Cognitive Science Conference, Delphi, Greece, May 23-27, 2007.
64. Kiryazov, K., Petkov, G., Grinberg, M., & Kokinov, B., & Balkenius, Ch. (2007). The Interplay of Analogy-Making with Active Vision and Motor Control in Anticipatory Robots. In: Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, eds. M. V. Butz, O. Sigaud, G. Baldassarre, & G. Pezzulo, Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, LNAI 4520.
65. Lalev, E. & Grinberg, M. (2006). Backward vs Forward-Oriented Decision-Making in the Iterated Prisoner's Dilemma: A Comparison between Two Connectionist Models, ABiALS 2006, Rome, September 30st, proceedings; Post workshop proceedings: eds. M. V. Butz, O. Sigaud, G. Baldassarre, & G. Pezzulo, Anticipatory Behavior in Adaptive Learning Systems: From Brains to Individual and Social Behavior, LNAI 4520, (2007).
66. Dimitrov, R., Hristova, E., Trifonova, M., & Grinberg, M., Semantic structure of emotion concepts in patients with schizophrenia, 9th ECNP Regional Meeting, 27-29 April 2007, Sofia, Bulgaria
67. Grinberg, M., Hristova, E., & Popova, M. (2006). Applicability of Eye-Tracking Information Acquisition Methods for Studying the Strategy Dynamics in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. CogSci 2006, The 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Vancouver, July 26-29, Position paper in the workshop: What have eye movements told us so far, and what is next.
68. Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Cooperation in the PD game: Effects of the available information, The second biennial conference on cognitive science, St Petersburg, 9-13 June, Proceedings, p. 66.
69. Grinberg, M. & Falcone, R. (2006). An Integrated Approach to the Study of Anticipation (The MindRACES project), CogSys II, 12-13 April 2006, Radboud University Nijmegen, NL
70. Petkov, G., Naydenov, Ch., Grinberg, M., & Kokinov B. (2006). Anticipation by Analogy, CogSys II, 12-13 April 2006, Radboud University Nijmegen, NL, poster.
71. Petkov, G., Naydenov, Ch., Grinberg, M., & Kokinov B. (2006). Building Robots with Analogy-Based Anticipation, KI 2006, 29th German Conference on Artificial Intelligence, 14-19 June.
72. Grinberg, M., Gerganov, E., Hrisotova, E., & Pavlova, R. (2005), Evolution Of Concept Maps, ESF Exploratory Workshop on UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF KNOWLEDGE, 17-19 November 2005, Certosa di Pontignano, Siena, Italy, talk.
73. Grinberg, M. (2005). Context Effects in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. In: Proceedings of the International Conference on Cognitive Economics. Sofia, NBU Press, p. 59.
74. Grinberg, M., Hristova, E., Popova, M., & Haltakov, V. (2005). Strategies in Playing Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An Information Acquisition Study. In: Proceedings of the International Conference on Cognitive Economics. Sofia, NBU Press, p. 190.
75. Hristova, E. & Grinberg, M. (2005). Information Acquisition in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game: An Eye-Tracking Study. Proceedings of the 27th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Elbraum, Hillsdale, NJ.
76. Hristova, E. & Grinberg, M. (2005). Investigation of Context Effects in the Iterated Prisoner’s Dilemma Game. In: Dey, A., Kokinov, B., Leake, D., Turner, R. (Eds.) Modeling and Using Context, LNAI 3554, Springer Verlag.
77. Hristova, E. & Grinberg M. (2004). Context Effects On Judgment Scales in the Prisoner’s Dilemma Game. Proceedings of the 1st European Conference on Cognitive Economics. ECCE1, Gif-sur-Yvette, France, http://ceco.polytechnique.fr/COLLOQUES/ECCE1.
78. Grinberg, M. & Hristova, E. (2003). Dynamics of Cooperation in the Iterated Prisoner’s Dilemma Games, EuroCogSci03, Osnabrueck, Germany, September 10-13, 2003, Proceedings, poster.
79. Grinberg, M. & Kokinov, B. (2003). Simulation of Episode Blending in the AMBR Model, EuroCogSci03, Osnabrueck, Germany, September 10-13, 2003, Proceedings.
80. Grinberg, M. & Kokinov, B. (2003). Analogy Based Episode Blending in the AMBR model, International Workshop on Constructive Memory, Sofia, Bulgaria, July 12-14, 2003, Proceedings.
81. Kokinov B. & Grinberg, M. (2001). Simulating context effects in problem-solving in AMBR. In: Modeling and Using Context, 3 rd International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2001, Dundee, UK, July 2001, Proceedings, eds. V. Akman et al., Springer.
82. Kokinov B. & Grinberg, M. (2001). Simulating context effects in problem-solving in AMBR. In: Modeling and Using Context, 3 rd International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2001,
Dundee, UK, July 2001, Proceedings, eds. V. Akman et al., Springer.

Приложна когнитивна наука/Applied cognitive science

83. Grinberg, M., & Hristova, E. (2012). Sustainable efficiency and usability for e-learning systems: a practical guide, NBU eprints.
84. Grinberg, M. & Hristova, E. (Eds.) (2012) Efficiency and Usability of E-Learning Systems: A Project-Oriented Methodology Guide, 142 pp., ISBN 978-954-535-746-6.
85. Grinberg, M., Hristova, E., & Lalev, E. (2009). Biosignal based emotion analysis of human-agent interactions. Proceedings of COST action 2102 International conference on cross-modal analysis of speech, gestures, gaze, and facial expressions, LNSC, Springer.
86. Grinberg, M. (2008). Integrating approaches from education, usability and cognitive science for efficient e-learning deployment: The experience of the WELKOM Leonardo project. XXIX Congress of Psychology, Berlin, 20-25 July, 2008, invited symposium.
87. Dimitrov, D. M., Gerganov, E., Greenberg, M., & Atanasov, D. (2008). Analysis of Cognitive Attributes for Mathematics Items in the Framework of Rasch Measurement. In Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA).
88. Grinberg, M. (2007). Integrated Deployment Methodology for CAT Systems: Results of the WELKOM Project, 26th European congress on Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic.
89. Hristova E., Gerganov, A. & Grinberg, M. (2007). How Users Adapt to New Web Applications: Evidence From Eye-Tracking Studies, Symposium: Eye tracking as a scientific key to the future of usability research, 14th European Conference on Eye Movements (ECEM), 19-23 August 2007, Potsdam, Germany (poster, abstract).
90. Grinberg, M. & Hristova E. (2007). The Role of Usability Resting in an Integrated Approach to CAT Deployment: Experience from the WELKOM Project, 3rd International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST), 3-6 March, 2007, Barcelona, Spain.
91. Grinberg, M. & Hristova, E., Psychological Evaluation of Brands’ Impact, 13th Early Fall School In Semiotics, “Sociosemiotics”, Granted Erasmus Intensive Programme, Workshop on The Semiotic Study of Brands, EFSS’ 2007, 8-18 September 2007, Sozopol, Bulgaria.
92. Hristova, E. & Grinberg, M., Measuring attention to ads and brands: eye-tracking studies, 13th Early Fall School In Semiotics, “Sociosemiotics”, Granted Erasmus Intensive Programme, Workshop on The Semiotic Study of Brands, EFSS’ 2007, 8-18 September 2007, Sozopol, Bulgaria
93. Grinberg, M., Hristova, E., Gerganov, E., & Djalev L. (2006). Developing an Integrated Methodology for CAT System Deployment (The WELKOM Project), 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece, symposium.
94. Grinberg, M. & Hristova, E. (2006). Usability Testing for Efficient Development of CAT Systems, 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece.

Семнатичен уеб, когнитивни технологии/Semantic Web, Cognitive Technology

95. Alexiev, V., Ivanov, V., & Grinberg, M. (Eds.) (2013), Practical Experiences with CIDOC CRM and its Extensions (CRMEX 2013) Workshop, 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2013), 26 September 2013, Valetta, Malta. Papers and presentations available online at ttp://www.ontotext.com/CRMEX and CEUR WS.
96. M. Damova, M., Kiryakov, A., Grinberg, M., Bergman, M., Giasson, F., & Simov, K. (2012). Creation and Integration of Reference Ontologies for Efficient LOD Management. In: Stellato, A. & Pazienza, M. T. (Eds.), Semi-Automatic Ontology Development: Processes and Resources, IGI Global, Hershey PA, USA.
97. Grinberg, M., Haltakov, V., & Stefanov, H. (2011). Spreading Activation Mechanisms for Efficient Knowledge Retrieval from Large Datasets. In Apolloni, B., Bassis, S., Esposito, A., Morabito, C. F. (Eds.). Neural Nets WIRN10 - Proceedings of the 20th Italian Workshop on Neural Nets, FAIA, vol. 226. IOS press. ISBN 978-1-60750-691-1 (print), 978-1-60750-692-8 (online).
98. Grinberg, M. (2011). A Cognitive Approach to Web-Based Intelligent Agents: The TRIPLE Architecture. Web Intelligence and Agent Systems Journal 9 (1), 69-79, http://dx.doi.org/10.3233/WIA-2011-0206.
99. Grinberg, M. & Kostadinov, S. (2008). The Triple Model: Combining Cutting-Edge Web Technologies with a Cognitive Model in an ECA, ABC’08, Wisla, Poland, IEEE Explore database.

Статии по физика/Physics papers

100. Y. Y. Shopov and M. Grinberg, A new method for direct photography of luminescence, Expedition Ann. Sofia Univ., v. 1 (1985) 139.
101. M. Grinberg, O. Stoyanova and Ch. Stoyanov, Interaction in particle-particle channel and anharmonicity of surface vibrations in spherical nuclei', Bulg. J. Phys. 17(1989) 36
102. M. Grinberg, V. Yu. Ponomarev and Ch. Stoyanov, Influence of complex configurations on the low-lying states in spherical nuclei', JINR communication, E4-90-210 (1990), Dubna
103. M. Grinberg, Many-phonon states in the QPM, Bulg. J. Phys. 18 (1991) 314
104. T. T. Dinh, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Two-phonon sates in N=84 isotones', J. Phys. G18 (1992) 329
105. J. Adam, J. Dobes, B. Kracik, P. Navratil, P. Tlusty, S. Batsev, Thai Khac Dinh, M. Grinberg, O. Stoyanova and Ch. Stoyanov, Structure of the 146Sm states from the 146Eu decay', Z. Phys. A-Hadrons and Nuclei, 343 (1992) 381
106. M. Grinberg, Thai Khac Dinh, Ch. Protochristov, I. Penev, Ch. Stoyanov and W. Andrejtscheff, Level structure and transition probabilities in 140Ce', J. Phys. G19 (1993) 1179
107. M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Two-phonon strength distribution in N=82 isotones', Nucl. Phys. A573 (1994) 231
108. M. Grinberg, Investigation of even-even spherical nuclei properties in the QPM framework, PhD thesis synopsis, 1994
109. R. Georgii, P. von Neumann-Cosel, T. von Egidy, M. Grinberg, V. A. Khirtov, J. Ott, P. Prokofjevs, A. Richter, W. Schauer, C. Schlegel, R. Shulz, L.J. Simonova, Ch. Stoyanov, A.M. Sukhovoj and A.V. Vojnov, Unusual neutron-capture gamma-ray cascade in 124Te: A fingerprint of octupole-coupled multiphonon states, Phys. Lett. B351 (1995) 82
110. R. Georgii, T. von Egidy, J. Klora, H. Lindner, U. Mayerhofer, J. Ott, W. Shauer, P. von Neumann-Cosel, A. Richter, C. Schlegel, R. Schulz, V.A. Khirtov, A.M. Sukhovoj, A.V. Vojnov, J. Berzins, V. Bondarenko, P. Prokofjevs, L.J. Simonova, M. GRINBERG and Ch. Stoyanov, Complete level scheme of 124Te up to 3 MeV', Nucl. Phys. A592 (1995) 307
111. M. Grinberg, R. Piepenbring, B. Silvestre-Brac, and K. Protassov, Collective and non-collective multiphonon states in even-even spherical nuclei', Nucl. Phys. A597 (1995) 355
112. S. Tomsovic, M. Grinberg and D. Ullmo, Semiclassical trace formulae of near-integrable systems: Resonances, Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 4346
113. M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Enlargement of the collective basis of the Quasiparticle-phonon model, in “Frontiers in Nuclear Physics”, dedicated to the 70th anniversary of V.G. Soloviev, D4-95-308, Dubna, JINR (1995) 104-119
114. D. Ullmo, M. Grinberg and S. Tomsovic, Near-integrable systems: Resonances and semiclassical trace formulas, Phys. Rev. E54 (1996) 136
115. K. Protassov, B. Silvestre-Brac, R. Piepenbring, and M. Grinberg, Multiphonon theory: A Wick's theorem and recursion formulas for coupled phonons', Phys. Rev. C53 (1996) 164
116. R. Schwengner, W. Schauer, G. Winter, P. von Brentano, J. Eberth, J. Enders, T. von Egidy, M. Grinberg, R.-D. Herzberg, N. Huxel, L. Kaubler, P. von Neumann-Cosel, N. Nicolay, J. Ott, N. Pietralla, H. Prade, S. Raman, J. Reif, A. Richter, C. Schlegel, H. Schnare, T. Servene, S. Skoda, C. Stoyanov, and H.G. Thomas, Dipole excitations in 122Te, 126Te and 130Te, Z. Phys. A (1997) 197
117. R. Schwengner, G. Winter, W. Schauer, M. Grinberg, F. Becker, P. von Brentano, J. Eberth, J. Enders, T. von Egidy, R.-D. Herzberg, N. Huxel, L. Kaubler, P. von Neumann-Cosel, N. Nicolay, J. Ott, N. Pietralla, H. Prade, S. Raman, J. Reif, A. Richter, C. Schlegel, H. Schnare, T. Servene, S. Skoda, T. Steinhardt, C. Stoyanov, H.G. Thomas, I. Wiedenhoever and A. Zilges, Two-phonon J=1 states in 122Te, 126Te and 130Te, Nucl. Phys. A620 (1997) 277
118. J. Ott, C. Doll, T. von Egidy, R. Georgii, M. Grinberg, W. Schauer, R. Schwengner and H.-F. Wirth, The nuclear structure of 126Te studied with (d,p), (d, 3He) and (d,d’) reactions, Nucl. Phys. A625 (1997)598-620
119. N. Tsoneva, A. Vdovin, Ch. Stoyanov and M. Grinberg, Magnetic Polarization and Two-Phonon States, Physics of Atomic Nuclei 61 (1998) 734-738
120. Ponomarev, V. Y., Stoyanov, C., Tsoneva, N., & Grinberg, M. Boson forbidden low-energy E1-transitions in spherical nuclei. Nuclear Physics A 635 (4) (1998), 470-483
121. M. Grinberg, Ch. Stoyanov and N. Tsoneva, Interplay of collective and non-collective modes at low-excitation energy in spherical nuclei, J. Part. Nucl. 29 (1998) 1456
122. D. Karadjov, V. V. Voronov, F. Catara, M. GRINBERG and A. P. Severyukhin, Effects of the ground state correlations on the structure of vibrational states, Nucl. Phys. A643 (1998) 259-27
123. W. Schauer, C. Doll, T. von Egidy, R. Georgii, J. Ott, H.-F. Wirth, A.Gollwitzer, G. Graw, R. Hertenberger, B. Valnion, M. Grinberg and Ch. Stoyanov, Study of 122Te with charged particle reactions, Nucl. Phys. A652 (1999) 339-369
124. Ch. Stoyanov, V. Ponomariev, N. Tsoneva and M. Grinberg, The influence of the GDR on the low-energy E1 transitions in spherical nuclei, Nucl. Phys. A649 (1999) 93-96
125. L. Kaubler, H. Schnare, R. Schwengner, P. von Brentano, F. Donau, J. Eberth, J. Enders, A. Fitzler, C. Fransen, M. Grinberg, E. Grosse, R.-D. Herzberg, H. Kaiser, P. von Neumann-Cosel, N. Pietralla, H. Prade, A. Richter, S. Skoda, Ch. Stoyanov, H.-G. Thomas, H. Tiesler, D. Weisshaar and I. Wiedenhover, Is the 4.742 MeV state in 88Sr the 1- two-phonon state?, Europ. Phys. Jour. A (2000) 34
126. Grinberg, M., Protochristov, Ch., Andrejtscheff, W., Lo Bianco, G., & Falconi, G. Collective vibrational bands built on two-quasiparticle excitations in Te isotopes. Phys. Rev. C60 (2000) 167
127. E. A. Stefanova, T. H. Kutsarova, M.-G. Porquet, I. Deloncle, A. Wilson, M. Grinberg, A. Minkova, T.V. Venkova, B.J.P. Gall, F. Hoellinger, N. Schulz, H. Sergolle, J. Duprat, F. Azaiez, S. Bouneau, C. Bourgeois, C. Gautherin, R. Lucas and Ch. Stoyanov, High-spin states of 8838Sr50: breaking of the neutron core, Nucl. Phys. A (2000) 624
128. Stoyanov, C., Iudice, N. L., Tsoneva, N., & Grinberg, M. (2001). Properties of the low-lying excited states in even-even nuclei around the closed shell N= 82. Physics of Atomic Nuclei, 64(6), 1147-1151.
129. Kaubler, L., Scheck, M., Kohstall, C., Schwengner, R., Pietralla, N., von Brentano, P., ... & Werner, V. (2002). Influence of the N= 50 neutron core on dipole excitations in Rb-87. Phys. Rev., 65, 054315.
130. Kaubler, L., H. Schnare, R. Schwengner, H. Prade, F. Donau, P. Von Brentano, J. Eberth et al. "Dipole and quadrupole excitations in Sr 88 up to 6.8 MeV." Physical Review C 70, no. 6 (2004): 064307.

Други публикации/ Other Publications

131. N. Lambov, N., Tsankov, St., Grinberg, M., & Minkov, E. Studies on the release of tinidazol from polyacrylate microspheres', Pharmazie 49 (1994) 438
132. Гринберг, М. (2004). Ползваемост на Уеб–сайтове, сп. “Твоят бизнес”, бр. 12
133. Гринберг, М. (2006). Защо не можем без електронното обучение?, сп. “Твоят бизнес”, бр. 27
134. Гринберг, М. (2006) Изследователска дейност на бакалавърско ниво: пет години опит в Нов български университет , «Research at the Undergraduate Level: Five Years of Experience in NBU» , Critique and Humanism Journal (сп. Критика и хуманизъм), issue: 21 / 2006, pages: 339-345, on www.ceeol.com.
135. Гринберг, М. (2007) Интелигентни системи за електронно обучение – настояще или бъдеще?, сп. “Твоят бизнес”, бр. 29
136. Гринберг, М., Колчева, Н., & Атанасов, Д. (2009). Електронна система за отчитане на дейността на преподавателите. II национална научна конференция с международно участие качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи , Русе, 2009.