ДепартаментКогнитивна наука и психология

ас. Веселина Къдрева

ас. Веселина КъдреваДепартамент: Когнитивна наука и психология

Телефон: -

E-mail: vkadreva@nbu.bg

Приемно време: Вторник 18:15-19:15 електронна поща: vkadreva@nbu.bg I Корпус,Сряда 13:15-16:15 Zoom среща след предварителна уговорка по имейл I КорпусПрофесионална автобиография:

Веселина Къдрева е асистент към ДКНП. Завършила е магистърска програма
„Когнитивна наука“ в Нов български университет. От 2015 г. до 2018 г. е редовен
докторант със стипендия в програма „Обща психология“ в НБУ. Научните интереси на
Веселина Къдрева са в областите на взeмане на решение и преценка, въздействие на
емоциите върху познавателните процеси, експериментална психология, ползваемост,
рекламно въздействие. В научно-изследователската си дейност използва поведенчески
експерименти, записи на очни движения и физиологични показатели.Участва в
международни проекти.