ДепартаментКогнитивна наука и психология

проф. Стефан Матеев, д.н.

проф. Стефан Матеев, д.н.

Име: проф. Стефан Матеев, д.н.

email: smateev@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор на науките

 

Основни изследователски интереси в областта на: възприятие, внимание и действие

 

Допълнителни изследователски интереси: психофизика, модерна статистика

 

Възможности за експертиза в областта на:човешко възприятие, човешко изпълнение

 

Преподавателски интереси: когнитивна наука, възприятие, изследователски методи

 

Образование: физика, СУ „Св. Климент Охридски“


Членство в организации: Българско дружество по физиология

 

Участие в национални и международни проекти:

 

Проект I-601/96 на НСНИ“Динамични свойства на зрителното възприятие на движение у човека”
Проект L-821/98 на НСНИ ”Механизми на откриване и различаване на промени на зрително движение у човека” (ръководител)
Проект OHN 1003/2000 на НСНИ “Зрително възприятие на обекти, които се движат зад апертура” (ръководител)
Проект OHN 1210/2002 на НСНИ “Реакцията на човека при промени на скоростта на зрително движение” (ръководител)
Проект OHN 1303/2003 на НСНИ “Зрителна чувствителност към промени на посоката на зрително движение” (ръководител)
Проект L -1516/2005 на НСНИ “Субективната глобална посока на модулирано зрително движение” (ръководител)
Project 436BUL-113/32, финансиран от Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Германия: "Механизми на възприятие на движение и локализация у човека", с изследователски престои по 3 месеца годишно през периода 1988 – 2007 в Изследователски център «Лайбниц» за работна среда и човешки фактори (преди Институт по физиология на труда), Дортмунд, Германия, (ръководител от българска страна)

 

Награди:

Почетен професор на НБУ

Почетен знак на Институт по невробиология  БАН

 

По-важни публикации:

 

Mateeff, S. (1978). Saccadic eye movement and localization of visual stimuli. Perception & Psychophysics, 24, 215-224

 

Mateeff, S. Yakimoff, N. & Dimitrov, G. (1981). Localization of brief visual stimuli during pursuit eye movements. Acta Psychologica, 48, 133-140

 

Mateeff, S., Hohnsbein, J. & Noack, T. (1985). Dynamic visual capture: apparent auditory motion induced by a moving visual target. Perception, 14, 721-727

 

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1988). Perceptual latencies for motion towards fovea are shorter than for motion away from the fovea. Vision Research 28, 711-719

 

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1989). The role of the adjacency between background cues and objects in visual localization during ocular pursuit. Perception, 18, 93-104

 

Mateeff, S., Yakimoff, N., Hohnsbein, J. & Ehrenstein, W.H. (1991). Perceptual constancy during ocular pursuit: A quantitative estimation procedure. Perception & Psychophysics, 49, 390-392

 

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1992). The relation between the velocity of visual motion and the reaction time to motion onset and offset. Vision Research, 32, 1789-1791

 

Mateeff, S., Popov, D. & Hohnsbein, J. (1993). Multi-aperture viewing: Perception of figures through very small apertures. Vision Research, 33, 2563 - 2567

 

Yakimoff, N., Ehrenstein, W.H., Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1993). Motion extrapolation performance: A linear model approach. Human Factors, 35, 501-510

 

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1994). Wertheim's "reference" signal: Successful in explaining perception of absolute motion, but how about relative motion? Behavioral and Brain Sciences, 17, 323-324

 

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1994). Is there any essential difference between the "calibration" and "elimination" solutions? Behavioral and Brain Sciences, 17, 268-269

 

Mateeff, S., Dimitrov, G. & Hohnsbein, J. (1995). Temporal thresholds and reaction time to changes in velocity of visual motion. Vision Research, 35, 355-363

 

Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (1996). Perception of visual motion with modulated velocity: Effects of viewing distance and aperture size. Vision Research, 36, 2873-2882

 

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (1998) The time it takes to detect changes in speed and direction of visual motion. Vision Research, 38, 2569-2573

 

Mateeff, S. Genova, B. & Hohnsbein, J. (1999). The simple reaction time to changes in direction of visual motion. Experimental Brain Research 124, 391-394

 

Genova, B., Mateeff,  S., Bonnet, C. & Hohnsbein, J. (2000). Mechanisms of simple and choice reaction to changes in direction of visual motion. Vision Research, 40, 3049-3058

 

Hohnsbein, J. & Mateeff, S. (2002). Speed decrements are seen better than increments through small apertures. Experimental Brain Research, 142, 434-438

 

Mateeff, S. Genova, B. & Hohnsbein, J. (2005). The visual analysis of changes of motion in reaction time tasks. Perception, 34, 341-356

 

Mateeff, S., Stefanova, M. & Hohnsbein, J. (2007). Perceived global direction of a compound of real and apparent motion. Vision Research, 47, 1455-1463

 

Stefanova, M., Mateeff, S. & Hohnsbein, J. (2009). The upper spatial limit for perception of displacement s affected by preceding motion. Vision Research, 49, 499 - 504

Матеев, Ст. (2011) Начала на психофизиката. София, Издателство на НБУ