ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Светослав Савов

гл. ас. д-р Светослав Савов

Име: гл. ас. д-р Светослав Савов

email: ssavov@nbu.bg, svet.savov@gmail.com

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Основни изследователски интереси в областта на: Ментализация, видове личностова организация, зависимости

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Ефективност на психотерапията

 

Възможности за експертиза в областта на: Психоанализа, психоаналитична терапия, зависимости, личностови разстройства

 

Преподавателски интереси в областта на: Клинична психология, психоанализа, психотерапия

 

Образование:

 

Ноември, 2010г. – Октомври, 2013г.: редовен докторант към Департамент „Когнитивна наука и психология", НБУ. Тема на дисертацията: "Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти"

Октомври, 2005г. - юли, 2007г.: магистър по „Клинична психология – психоаналитична перспектива", Нов български университет

Октомври, 2001г. – юни, 2005г.: бакалавър по психология в Софийски университет „Св. Климент Охридски"


Членство в организации: Декември, 2011г. – досега: Българско психоаналитично общество

Участие в национални и международни проекти:

Юни, 2013г.: Trauma, Trust and Memory: Съвместен изследователски проект на Берлинския психоаналитичен институт и Нов български университет

Февруари, 2012г.-ноември, 2013г.: Основен изследовател: „Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти". Meждународна психоаналитична асоциация

Януари, 2010-декември, 2011г.: AMMIE – европейски проект в областта на алкохолния маркетинг и влиянието му сред деца и юноши

Януари, 2009г.-декември, 2011г.: „Изследване на психиатрична коморбидност при пациенти със зависимост към психоактивни вещества", съвместен изследователски проект на Националния център по наркомании (НЦН) и Фондация „Хоризонти 21"

 

По-важни публикации:

 

Savov, S. & Atanassov, N. (2013). 'Deficits of affect mentalization in patients with drug addiction: theoretical and clinical aspects'. ISRN Addiction, Article ID 250751, 6 pages, doi:10.1155/2013/250751, vol. 1

 

Атанасов, Н., и Савов, С. (2012). „Изследвания на наративи в психоанализата". сп. Българско списание по психология, 3-4: 33-62

 

Савов, С. (2012). „Съвременни психодинамични подходи към терапевтичната работа с хероинозависими пациенти". Сборник научни доклади - Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 18-25

 

Савов, С. (2010). „Представяне на психоаналитичния подход към наркозависимостите". сп. Клинична и консултативна психология, 4(6): 19-28