ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Кирил Костов

гл. ас. д-р Кирил Костов

Име: гл. ас. д-р Кирил Костов

email: kkostov@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор