ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Иво Попиванов

гл. ас. д-р Иво Попиванов

Име: гл. ас. Иво Попиванов

email: ipopivanov@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: зрително възприятие на лицето и тялото; невронауки;

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: клинична психология и психотерапия; невропсихология

 

Възможности за експертиза в областта на: зрително възприятие, невронауки, невропсихология

 

Преподавателски интереси в областта на: невронауки, възприятие, невропсихология

 

 

Образование:

 

2002 – 2006 - Нов Български Университет, бакалавърска програма “Психология”,
специалност “Психология” Майнер програма “Бакалавърска програма за квалификация в научните изследвания (за изявени студенти)”, специалност “Експериментална психология”

2006 – 2009 - Нов Български Университет, магистърска програма “Когнитивна
наука”, специалност “Когнитивна наука”

2009 – 2015 - KU Leuven, докторска програма по „Невронауки” към Лаборатория по
невронауки и психофизиология

 

Членство в организации:

 

Дружество на Психолозите в България;

Society for Neurosience

 

Участие в национални и международни проекти:

2005-2007 - координатор на проект NBU Faces DataBase за създаване на база-данни от
снимки на лица за изследователски цели;

2005-2009 - сътрудник по проект “Общи динамични свойства на психофизиологични
процеси при въображаеми и реални движения”; Фонд „Научни изследвания” към МОН

2006-2009 - сътрудник по проект Eye-to-IT – проект за създаване на системи „човек-
компютър” за мониторинг и обратна връзка за целите на изследването на
познавателните процеси и превода. Проект към VI – рамкова програма на Европейския
съюз, договор № 517590

 

 

Награди:

 

2007 - Годишна награда на Ректора на НБУ: „Най-добър студент” за изявена
индивидуалност и инициативност

2010 – 2014 - Стипендия от IWT-Белгия за обучение в докторска програма.

 

 

По-важни публикации:

 

Popivanov, I.D., Mateeff, S. (2011). Eye-Movements During Similarity Judgement of Upright and Inverted Faces; in Proceedings of the Bulgarian academy of Sciences, Tome 64, No 3, 2011

 

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2012). Stimulus representations in body-selective regions of the macaque cortex assessed with event-related fMRI; in Neuroimage, Vol. 63, Issue. 2

 

Popivanov I.D., Jastorff J, Vanduffel W, Vogels R. (2014). Heterogeneous single-unit selectivity in an fMRI-defined body-selective patch; in The Journal of Neuroscience, Vol. 34, Issue. 1

 

Caspari, N., Popivanov I.D., De Mazière, P., Vanduffel W, Vogels R., Orban, G., Jastorff J, (2014). Fine-grained stimulus representations in body selective areas of human occipito-temporal cortex; in Neuroimage, Vol. 102, Part. 2

 

Popivanov, I. D., Jastorff, J., Vanduffel, W., & Vogels, R. (2015). Tolerance of Macaque Middle STS Body Patch Neurons to Shape-preserving Stimulus Transformations. In Journal of cognitive neuroscience., Vol. 27, Issue 5

 

Popivanov, I. D., Schyns, P. G., & Vogels, R. (2016). Stimulus features coded by single neurons of a macaque body category selective patch. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 113, Issue. 17, pp. Е2450-Е2459.