ДепартаментКогнитивна наука и психология

гл. ас. д-р Иван Ванков

гл. ас. д-р Иван Ванков

Име гл. ас. д-р Иван Ванков

email: i.i.vankov@cogs.nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор