ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Пенка Христова

доц. д-р Пенка Христова

Име  доц. д-р Пенка Христова

email: phristova@cogs.nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: памет и мислене

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: стереотипи

 

Възможности за експертиза в областта на: памет, мислене и екзекутивни функции

 

Преподавателски интереси в областта на: когнитивна психология и социално познание

 

Образование:  

2014 г. PhD по психология, НБУ

 

Членство в организации:

Cognitive Science Society, Association for Psychological Science

 

Участие в национални и международни проекти:

2015 : Проект „Разработване на инструмент за измерване на мотивацията на учениците“, финансиран от Фондация „Заедно в час“ – 2015

 

2014: проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и финансиран от Фондация ВЕЛУКС

 

2013: проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и финансиран от Фондация ВЕЛУКС

 

2012: проект  “Включващо обучение”, BG051PO001-4.1.07, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката, експерт

2006 г.: проект ANALOGY: Humans – The Analogy-Making Species, 6th Framework Programme, NEST, Contarct no.:029088, 2006-2010

 

По-важни публикации:

 

Popov, V. & Hristova, P. (2015). Unintentional and efficient relational priming.

Memory & Cognition. Advance online publication. doi:10.3758/s13421-015-0514-6

Popov, V. & Hristova, P. (2014). Automatic analogical reasoning underlies structural

priming in comprehension of ambiguous sentences. In Proceedings of the 36th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society.

Hristova, P. (2014) Does Irrelevant Information Influences Judgment?, LAP Lambert

Academic Publishing

 

Hristova, P., Petkova, Y., Kokinov, B. (2013) Anxiety Can Influence Analogy-Making Both  Positively and Negatively Depending on the Complexity of the Mapping Task, In:

Proceedings of the 35 Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ:

 

Kokinov, B., Hristova, P.(2012) Conscious and Unconscious Processes in Human Thinking, In Larrszabal (ed.), Cognition, Reasoning, Emotion and Action CogSc-12 (pp.75-85).University of the Basque Country Press

 

Hristova,P., Toushek,H., Petkov, G. (2012) Language acquisition in Down Syndrome from embodied perspective: How body constrains language acquisition?, In: Proceedings of the 34nd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Hristova, P., Kokinov, B. (2011). Anxiety Fosters Relational Encoding. In: Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A., Nersessian, N. (eds.) European Perspectives on Cognitive Science. NBU Press.

 

Feldman, V., Hristova, P., Kokinov, B.(2010). How Does Anxiety Influence Analogical Mapping? In: Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 

Hristova, P.(2009) Unconscious Analogical Mapping? In N.A. Taatgen & H. van Rijn (Eds.), Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 655-660). Austin, TX: Cognitive Science Society.

 

Hristova, P.(2009) Unintentional and Unconscious Analogies Between Superficially Dissimilar but Relatioanly Similar Simple Structures In B. Kokinov, K. Holyoak & D. Getner (Eds.), New Frontiers in Analogy Research (pp. 193-203). Sofia, Bulgaria: NBU Series in Cognitive Science.

 

Hristova, P.(2009) People in Negative Mood May See Relations Where People in Positive Mood May Not In B. Kokinov, K. Holyoak & D. Getner (Eds.), New Frontiers in Analogy Research (pp. 204-210). Sofia, Bulgaria: NBU Series in Cognitive Science.