ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Милена Мутафчиева

Име  доц. д-р Милена Мутафчиева

email: mmutafchieva@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: когнитивно развитие в детството, разсъждения по аналогия, теории за менталния свят, психометрични методи за оценка на когнитивното развитие.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: измерване на ефекта от психодрамата като психотерапевтичен метод, активни методи на обучение

 

Възможности за експертиза в областта на: когнитивното развитие, психология на развитието през детството и юношеството.

 

Преподавателски интереси в областта на: психология на развитието през детството и юношеството, обща психология.

 

Образование:

 

2009 г. Доктор по Психология на развитието на ВАК

2007 г. Докторат по Когнитивна наука - Департамент “Когнитивна наука и психология”, Нов Български Университет

1996 г. Магистърска степен “Психология на развитието, образованието и културата”, СУ “Св. Климент Охридски”

1994 г. Бакалавърска степен – Специалност: Психология, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Членство в организации:

 

Дружество на психолозите - България, Българско дружество по психодрамата и групова психотерапия, Cognitive Science Society, Federation of European Psychodrama Training Organizations

 

Участие в национални и международни проекти:

 

2013 – 2016 – Suspending the Process of Marginalization of the Roma in the City of Kyustendil, Bulgaria through creating a Model for Suspending Roma Exclusion through Community Development, финансиран от Фондация „Велукс“, Дания

 

2013 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ МОН РБългария

 

2007 - 2014 – Изработване на стандарти за развитие на децата от раждането до 3 годишна възраст, финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на РБългария

 

2006 – 2010 - ANALOGY: Humans – The Analogy-Making Species, financed by the EC, 6th Framework Programme

 

2006 – Подобряване на качеството на живот на живот на хора с ментални увреждания – Сдружение „Обществено сдружение за здраве”, по поръчка на Министерство на труда и социалната политика на РБългария

 

2004 – 2006 - EUROCOG: Integration of Central and East European Centre for Cognitive Science into the European Cognitive Science Research Area, financed by the EC, 5th Framework Programme

 

2000 – 2001 - Exploring “culture”: Theory-of-mind performance of Bulgarian children. Institutions: Cornell University, USA and New Bulgarian University, Bulgaria

 

 

По-важни публикации:

 

Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л., Стоянова, Юл., Мутафчиева, М., Янчева, И. (2015). Развитие и учене в ранното детство (от раждането до три години). Булвест 2000. София.

 

Атанасова-Трифонова, М., Атанасов, Д., Пенева, Л., Андонова, Е., Мутафчиева, М., Колчева, Н. (2014). Скрининг тест за тригодишни деца: Ръководство. Булвест 2000. София.

 

Атанасова-Трифонова, М., Пенева, Л., Стоянова, Юл., Янчева, И., Ядкова, Л., Мутафчиева, М., Колчева, Н. (2014). Стандартни за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години. Булвест 2000. София.

 

Mutafchieva, M., Gotseva, K. & Kokinov, B. (2012). Does Analogy Facilitate Transitive Inference in Young Children? In: Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ

 

Mutafchieva, M. & Kokinov, B. (2009). Can Action Represent Relations? In: Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

 

Mutafchieva, M. & Kokinov, B. (2008). Can Analogy Help Children Make Transitive Inference? In: Proceedings of the 30th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

 

Mutafchieva, M. & Kokinov, B. (2007). Can Language be Replaced? Physical Representations of Relations Instead of Language Labels in Relational Mapping: Do They Help Young Children? In: Proceedings of the 29th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ.

 

Mutafchieva, M. & Kokinov, B. (2007). Does the Family Analogy Help Young Children To Do Relational Mapping? In: Proceedings of the European Conference on Cognitive Science. Erlbaum, Hillsdale, NJ.