ДепартаментКогнитивна наука и психология

доц. д-р Елена Андонова

доц. д-р Елена Андонова

 

Име  доц. д-р Елена Андонова

 

email: eandonova@nbu.bg

 

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: развитие на езикови и други умения в детска възраст, пространствено познание и комуникация, психолингвистика, връзката между езикови и други когнитивни процеси

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: оценка на обучителни и други въздействия върху развитието, мотивация за учене, билингвизъм

 

Възможности за експертиза в областта на: оценка на обучителни и други въздействия върху развитието в детска възраст, разработване и адаптация на инструменти за измерване на развитието и на интервенции

 

Преподавателски интереси в областта на: когнитивна психология, езиково усвояване, пространствено познание, език и мислене, психолингвистика

 

Образование:  

1999 г. PhD от университета Кардиф, Великобритания

1985 г. висше образование по английска филология

 

Членство в организации:

Световното дружество по когнитивна наука

Европейската асоциация по когнитивна психология

 

Участие в национални и международни проекти:

2013-текущ: „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, изпълняван от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет и финансиран от Фондация ВЕЛУКС

 

2013-2014: Instruments for Early Language Assessment and Research in Bulgarian, финансиран от Global Development Network

 

2006 - 2009: Development of Human-Computer Monitoring and Feedback Systems for the Purposes of Studying Cognition and Translation, 6th Framework Programme, Information Society Technologies, Contract no.: 517590, Consultant

2001–2002: Comparative studies of language development and reading in four languages, Project Coordinator, Co-investigator, NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant

 

2000 – 2002:Developing New Tools for Research on the Language of Bulgarian

Children, funded by the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, Individual Research grant (principal investigator)

 

1996 - 2001 : Crosslinguistic Studies in Aphasia (a joint project with Elizabeth Bates, UCSD) funded by the McDonnell Foundation, one of 4 Principal Investigators, 1996-2001

 

 

По-важни публикации:

Andonova, E. (2015). Parental report evidence for toddlers’ grammar and vocabulary in Bulgarian. First Language, 35(2): 126-136,  DOI: 10.1177/0142723715574399

Andonova, E., Taylor, H.A. (2012). Nodding in Dis/agreement: A Tale of Two Cultures. Cognitive Processing. doi: 10.1007/s10339-012-0472-x

Thomas, K., & E. Andonova (2012). Co-ordination of spatial perspectives in response to clarification requests: effects of perceived addressee understanding. Pragmatics and Cognition. 20:3, 505-545. doi: 10.1075/pc.20.3.o4tho

Brunye, T.T., Andonova, E., Meneghetti, C., Noordzij, M., Pazzaglia, F., Wienemann, R., Mahoney, C.R., & Taylor, H.A. (2012). Planning routes around the world: International evidence for southern route preferences. Journal of Environmental Psychology. 32, 297-304. doi:10.1016/j.jenvp.2012.05.003

Tenbrink, T., Coventry, K. R., & Andonova, E. (2011). Spatial strategies in the description of complex configurations. Discourse Processes, 48:237-266.

Andonova, E., Tenbrink, T., & Coventry, K. R. (2010). Function and context affect spatial information packaging at multiple levels. Psychonomic Bulletin and Review, 17(4), 575-580. (импакт фактор 2.25)

Andonova, E. (2010). Alignment of Spatial perspective. In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 2506-2511). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Andonova, E. (2010). Aligning spatial perspective in route descriptions. In: C. Hölscher et al. (Eds.), Proceedings of the 7th international conference on Spatial cognition, pp. 125-138. Springer-Verlag. ISBN: 3-642-14748-8 978-3-642-14748-7.

Tenbrink, T., Ross, R.J., Thomas, K.E., Dethlefs, N., & E. Andonova (2010). Route instructions in map-based human-human and human-computer dialogue: a comparative analysis. Journal of Visual Languages and Computing 21:5, 292-309. DOI: 10.1016/j.jvlc.2010.07.001