ДепартаментКогнитивна наука и психология

Годишна конференция на ДКНП и Зимна школа по когнитивна наука

Годишна конференция на департамент "Когнитивна наука и психология" съвместно със Зимна школа по когнитивна наука е събитие с огромна значимост, което се провежда всяка година. На него се канят изявени студенти от бакалавърските и мъгистарски програми на ДКНП. Една среща на преподаватели и студенти в неформална обстановка, провокираща обсъждане на актуални теми в областта на психологията и когнитивната наука, генериране нови идеи, подходи и изследователски дизайни.

Провеждането на Зимната школа е в рамките на междусеместриалната ваканция, но макар и за кратко време, това е шанс за студентите да се запознаят с актуални, приложни и изследователски проекти, които се провеждат в лабораториите към департамент „Когнитивна наука и психология“.


Нещо повече, чрез това събитие се прави реален паралел, който помага на студентите да осмислят приложението и значимостта на психологията като цяло и когнитивната наука в частност, да изяснят своите интереси и да се ориентират към възможно кариерно развитие.


От своя страна преподавателите също добиват по-ясна представа за уменията, компетенциите и интересите на своите студенти, формират се нови изледователски екипи и възникват нови изследователски теми.